Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 3 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 2 / 2018

privind aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

HCL 1 / 2018

privind utilizarea excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2017

HCL 521 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr. 35105/19.05.2015

HCL 520 / 2017

privind modificarea salariilor pentru personalul de conducere si execuție din cadrul societății SALUBPREST HUNEDOARA SRL

HCL 518 / 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 438/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

HCL 515 / 2017

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi terenurile, aflate în domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara

HCL 514 / 2017

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara a terenului în suprafață de 1523 mp situat în municipiul Hunedoara, strada Mureșului, f.n., înscris în CF nr. 69521, nr. cadastral 69521

HCL 513 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 758/06.03.2012, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect închirierea spaţiului în suprafaţă de 67 mp, situat în incinta Căminului Cultural Peştişu Mare, cu destinaţia comerţ

HCL 512 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 22/27.05.2014, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 8 mp, situat în Hunedoara, B-dul Dacia colţ cu str. Av. Iancu, pentru amplasarea unei tonete de îngheţată

HCL 511 / 2017

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 73,30 mp, biroul nr. 5, etajul 1, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(„SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea desfășurării de cursuri de formare profesională

HCL 510 / 2017

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 47,20 mp, biroul nr. 4, parter, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(„SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea desfășurării activității de producție tipizată și tipar digital

HCL 509 / 2017

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 95,95 mp, biroul nr. 3, parter, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(„SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea desfășurării activității de producție textile

HCL 508 / 2017

privind închirierea unui spaţiu cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii, nr. 2, bl.9, parter, în suprafaţă de 69,99 mp, în favoarea Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Locală Hunedoara

HCL 507 / 2017

privind aprobarea fondului anual alocat din bugetul local al municipiului Hunedoara pentru finanţarea proiectelor de interes public, precum şi a Programului local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general pe anul 2018

HCL 505 / 2017

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara a terenului în suprafață de 43 mp situat în municipiul Hunedoara, bulevardul Dacia nr.14B, înscris în CF nr. 69445, nr. cadastral 69445

HCL 504 / 2017

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de iluminat public în Peștișu Mare pe DJ 687, până la limita administrativ teritorială cu Municipiul Deva, Municipiul Hunedoara"

HCL 501 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Unității de Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca", aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

HCL 500 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

HCL 499 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13004116

Vizite ziua 21.01.2018 : 2230