primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 175 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Corp 2

HCL 174 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Corp 1

HCL 173 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Școala Gimnazială nr.6 Hunedoara"

HCL 172 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Național Iancu de Hunedoara"

HCL 171 / 2017

privind aprobarea depunerii și implementării de către Municipiul Hunedoara a proiectului "Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara", finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, Cod 2014RO05M9OP001, "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori", AP 5/PI 9.vi/OS 5.1, Regiuni mai puțin dezvoltate

HCL 170 / 2017

privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent Municipiului Hunedoara

HCL 169 / 2017

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara si din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2017

HCL 168 / 2017

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, Str.Barbu St. Delavrancea , nr.8, bl. J1, sc. A, ap.2

HCL 167 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 87 mp, aparţinând Municipiul Hunedoara, situat pe str. Al. Vlahuţă, nr.16 B, cu destinaţia terasă

HCL 166 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 1083/07.05.2012, având ca obiect folosința unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat pe B-dul Dacia, nr. 1, proprietatea municipiului Hunedoara

HCL 165 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Organizația Națională Cercetașii României - Centrul Local Hunedoara, la organizarea evenimentului „Festivalul Luminii", care se va desfășura la Hunedoara în data de 20 mai 2017

HCL 164 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de închiriere nr.292/47/20.07.2015, având ca obiect spațiul în suprafaţă de 125,82 mp, situat în Hunedoara, B-dul Corvin ,nr. 14, în incinta fostei Şcoli Generale nr.1, aparţinând domeniului public al municipiului Hunedoara

HCL 163 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2017

HCL 162 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul I 2017

HCL 161 / 2017

privind aprobarea situațiilor financiare ale unității administrativ - teritoriale Municipiul Hunedoara, pe anul 2016

HCL 160 / 2017

privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara

HCL 159 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2006 privind actele justificative pe care solicitanții locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor

HCL 158 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

HCL 157 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

HCL 156 / 2017

privind reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10781324

Vizite ziua 26.05.2017 : 1747