primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 242 / 2017

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a spaţiilor situate la etajul I, în suprafaţă totală de 78,4 mp din cadrul Complexului Comercial Dunărea în favoarea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Decebal"

HCL 241 / 2017

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/2015 privind încetarea prin acordul părților a Contractului de administrare a imobilului "Casa de Cultură" din Municipiul Hunedoara nr. 49774/7453/2011 încheiat între Municipiul Hunedoara și Județul Hunedoara și restituirea imobilului în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 240 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 256/2014

HCL 239 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA

HCL 238 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA în vederea aprobării Statutului și Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara, în condițiile legii

HCL 237 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de comodat nr. 249/08.04.2014, pentru spaţiul situat în Municipiul Hunedoara, b-dul Libertăţii, nr. 17, camerele 30, 31, 32

HCL 236 / 2017

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea CORVINA HUNEDOARA SRL

HCL 235 / 2017

privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 73/1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 234 / 2017

privind aprobarea vânzării în condițiile legii a terenului în suprafaţă de 48 mp, înscris în CF nr. 62090 Hunedoara, număr cadastral 1265, situat în str. Trandafirilor nr.27 A, aflat în domeniul privat al municipiul Hunedoara

HCL 233 / 2017

privind constatarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Hunedoara a parcelelor rezultate din dezmembrarea terenului aflat în folosința SC Parc Industrial SRL Hunedoara

HCL 232 / 2017

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului format din casă pompe, centrală termică și depozit în suprafaţă totală construită de 1750 mp și a terenului aferent în suprafaţă totală de 7461 mp, înscris în CF nr. 67515, nr. cadastrale 67515-C2, 67515-C9, 67515-C23, 67515, aflat în domeniul privat al Municipiului Hunedoara, cu destinaţia de prestări servicii

HCL 231 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna mai 2017

HCL 230 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 1169/15.04.2010, pentru terenul situat în Hunedoara, în suprafaţă de 48 mp, înscris în C.F Hunedoara nr.62090, provenit din conversia pe hârtie a CF nr.921 N, nr. cadastral 1265, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 229 / 2017

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 265/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu"

HCL 228 / 2017

privind aprobarea participării Formației de Dansuri Populare a Ansamblului Folcloric ,,Hațegana" al Casei de Cultura din municipiul Hunedoara la Festivalul International de Folclor „3nd International Festival of Folklore MONTENEGRO FOLKFEST 2017 SUTOMORE, PETROVAC, BAR, BUDVA", eveniment care se va desfășura în perioada 04 - 16 august 2017

HCL 227 / 2017

privind aprobarea schimbării destinației imobilului construcție și teren, în care şi-a desfăşurat activitatea Școala Generală cu clasele I-IV Boș, înscris în CF nr.68900 Hunedoara, proprietate publică a municipiului Hunedoara, situat în municipiul Hunedoara, sat aparținător Boș nr.134, în cantină socială şi capelă

HCL 226 / 2017

privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, Str.Luncii, nr.2, bl.7 și Aleea Cîmpului, nr.4, bl.6

HCL 225 / 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Hunedoara

HCL 224 / 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 221/2016 privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor legale în vigoare, cu modificările ulterioare

HCL 223 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 300/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor de învățământ preşcolar aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, cu modificările ulterioare

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11461894

Vizite ziua 17.08.2017 : 9477