primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 85/2003

privind stabilirea tarifului de funcþionare a autovehiculului de tip CAR MORTUAR, existent în patrimoniul Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2004

HCL 86/2003

privind stabilirea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacã" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara ºi a taxei de folosire a capelei, pe anul 2004

HCL 83/2003

privind stabilirea de taxe, pe anul 2004, pentru serviciile prestate la Casa Cãsãtoriilor

HCL 84/2003

privind stabilirea unei taxe pentru eliberarea de copii dupã actele emise sau adoptate de autoritãþile administraþiei publice locale din municipiul Hunedoara, sau aflate în arhiva acestora, pe anul 2004

HCL 82/2003

privind stabilirea taxei de vizitare ºi a taxei de filmare la Muzeul Castelul Corvineºtilor precum ºi a preþului de vânzare a unor publicaþii

HCL 81/2003

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2004

HCL 224/2003

privind aprobarea atribuirii în folosinþã gratuitã, pe termen limitat, a reþelei de distribuþie a gazelor naturale, presiune medie, redusã ºi S.R.M. situatã în Rãcãºtie - municipiul Hunedoara,  cãtre S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. Târgu-Mureº

HCL 223/2003

privind aprobarea înfiinþãrii Cãminului  pentru Persoane Vârstnice “Din Nou Acasã”, precum ºi asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ºi Asociaþia Misionar Umanitarã “Maranatha”Hunedoara în acest scop

HCL 221/2003

pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli a Regiei Autonome de Interes Local a municipiului Hunedoara, pe anul 2004

HCL 220/2003

privind aprobarea bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2004;

HCL 218/2003

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, Fundaþia "Acþiunea civilã" Bucureºti ºi Clubul sportiv Cutezãtorii al persoanelor handicapate neuromotor Hunedoara, în vederea derulãrii proiectului "Reabilitare spaþiu - punct termic nr.3 - situat în Hunedoara, str. Independenþei, Micro V"

HCL 217/2003

privind aprobarea alocãrii, din bugetul local, a sumei de 10.000.000 lei în vederea editãrii ºi tipãririi volumului "Ardealul", autor Ovidiu Popescu

HCL 219/2003

privind aprobarea asocierii în participaþiune a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara cu S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. Cluj - Napoca

HCL 215/2003

privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului  Hunedoara în domeniul privat al municipiului  Hunedoara, precum ºi vânzarea acestora

HCL 216/2003

privind aprobarea  listei nominale a persoanelor cu handicap beneficiare de abonamente gratuite pentru transportul urban pe luna ianuarie 2004

HCL 214/2003

privind aprobarea vânzãrii unor terenuri aparþinând domeniului privat al municipiului cãtre actualii deþinãtori ai construcþiilor

HCL 213/2003

privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului local

HCL 212/2003

privind  unele mãsuri pentru buna funcþionare a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara

HCL 211/2003

pentru aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Serviciului public administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, pe anul 2003

HCL 210/2003

privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apã ºi canalizare furnizate/prestate de Regia Autonomã de Interes Local Hunedoara pe raza  administrativ - teritorialã a municipiului  Hunedoara

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14199931

Vizite ziua 23.05.2018 : 456