primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 52/2002

privind rectificarea bugetului Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2002

HCL 46/2002

privind rectificarea bugetului Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2002

HCL 47/2002

privind aprobarea redactãrii unui studiu de oportunitate în vederea concesionãrii activitãþii de exploatare a carierei de nisip Hãºdat nr.3

HCL 48/2002

privind aprobarea mãsurilor ce se impun pentru asigurarea participãrii cetãþenilor, a instituþiilor publice ºi agenþilor economici la buna gospodãrire a localitãþilor componente ºi a satelor aparþinãtoare municipiului Hunedoara

HCL 49/2002

privind stabilirea sancþiunilor pentru faptele sãvârºite de instituþiile publice, agenþii economici, cu sau fãrã personalitate juridicã, precum ºi de cetãþeni, care constituie contravenþii în domeniul bunei gospodãriri a localitãþilor componente ºi a satelor aparþinãtoare municipiului Hunedoara

HCL 50/2002

privind aprobarea efectuãrii lucrãrilor de cadastru edilitar-imobiliar al teritoriului administrativ al localitãþii

HCL 51/2002

privind aprobarea Nomenclatorului documentelor de arhivã a Primãriei Municipiului Hunedoara

HCL 45/2002

privind rectificarea bugetului Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2002

HCL 44/2002

privind repartizarea unor locuinþe convenabile situate în municipiul Hunedoara

HCL 43/2002

privind aprobarea constituirii parcului industrial în municipiul Hunedoara

HCL 42/2002

privind alocarea , din bugetul local, a sumei de 36.000.000 lei pentru susþinerea Secþiei de atletism din cadrul Clubului sportiv “Siderurgica” Hunedoara

HCL 41/2002

privind stabilirea preþului de vânzare a unor publicaþii

HCL 40/2002

pentru aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Serviciului public administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, pe anul 2002

HCL 38/2002

privind aprobarea P.U.D. „Centru de sãnãtate ºi recuperare sportivã pentru persoanele cu handicap neuromotor Cutezãtorii” ºi atribuirea în folosinþã cu titlu gratuit a terenului, în favoarea Clubului sportiv al persoanelor cu handicap neuromotor - Cutezãtorii

HCL 39/2002

privind aprobarea P.U.D. „Staþie de alimentare cu combustibil Piaþa Libertãþii”, beneficiar S.C. AGROTRANSCOM HERMES IMPEX S.R.L. Brad

HCL 37/2002

privind aprobarea vânzãrii unui teren aparþinând domeniului privat al municipiului cãtre actualul proprietar al construcþiei

HCL 36/2002

privind stabilirea impozitului pe spectacole pentru activitãþile artistice ºi distractive de videotecã ºi discotecã

HCL 35/2002

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara cu Consiliul Judeþean Hunedoara, Consiliile Locale din localitãþile Petroºani, Lupeni ºi Sãlaºul de Sus, în vederea susþinerii unor acþiuni ale Serviciilor publice Salvamont

HCL 34/2002

privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului local

HCL 32/2002

pentru aprobarea raportului de gestiune ºi a bilanþului contabil, pe anul 2001, ale Regiei Autonome de Interes Local a municipiului Hunedoara

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14410866

Vizite ziua 20.06.2018 : 6017