primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 91/2000

privind aprobarea asocierii în participaþiune dintre Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ºi S.C. NEW AGE Advertising Agency S.R.L. Craiova

HCL 92/2000

privind aprobarea participãrii delegaþiei municipiului Hunedoara la sãrbãtoarea oraºului SZOMBATHELY ­ UNGARIA,9 ­ 13 noiembrie 2000

HCL 93/2000

privind aprobarea indexãrii impozitelor ºi taxelor locale stabilite în sume fixe, a valorilor impozabile prevãzute în anexa din Legea nr. 27/1994, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi a amenzilor

HCL 94/2000

privind actualizarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul local

HCL 95/2000

privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor,taxelor ºi a altor venituri ale bugetului local

HCL 96/2000

privind constituirea comisiei municipale de apãrare împotriva dezastrelor

HCL 97/2000

privind garantarea de cãtre Consiliul local al municipiului Hunedoara, a obligaþiilor R.A.I.L. Hunedoara cãtre S.C. Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureº - Sucursala Deva, în valoare de 13 miliarde lei, sumã prevãzutã în bugetul de venituri ºi cheltuieli

HCL 98/2000

pentru ajustarea tarifelor la transportul urban de cãlãtori în municipiul Hunedoara

HCL 99/2000

privind aprobarea alocãrii, din bugetul local, a sumei de 100.000.000 lei în vederea organizãrii sãrbãtorilor de iarnã

HCL 100/2000

privind aprobarea vânzãrii unor terenuri aparþinând domeniului privat al municipiului Hunedoara

HCL 101/2000

privind aprobarea alocãrii, din bugetul local, a sumei necesare (în EURO), în vederea participãrii Asociaþiei corale "Doina" la Festivalul Internaþional de muzicã coralã de la Tours, din Franþa, în anul 2001

HCL 102/2000

privind modificarea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacã" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara ºi a taxei de folosire a capelei

HCL 103/2000

privind modificarea tarifului de funcþionare a autovehiculului de tip CAR MORTUAR, existent în patrimoniul Consiliului local al municipiului Hunedoara

HCL 104/2000

privind aprobarea reducerii taxei pentru autorizaþia de construire în favoarea domnului Drãgan Cornel

HCL 105/2000

privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Nedelcu Mircea ºi validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Hunedoara,a domnului Popescu Viorel

HCL 106/2000

privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului local

HCL 107/2000

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2/1992, încheiat între Primãria municipiului Hunedoara ºi cultul penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolicã" Hunedoara având ca obiect terenul în suprafaþã de 830 mp. aferent construcþiei cu destinaþia de bisericã, din str. Batiz nr.9 ºi aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a acestui teren în favoarea cultului pe durata existenþei construcþiei

HCL 108/2000

privind aprobarea trecerii unor terenuri din administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara în proprietatea privatã a actualilor deþinãtori ai construcþiilor

HCL 109/2000

privind stabilirea de taxe pe anul 2001 pentru serviciile prestate la Casa Cãsãtoriilor

HCL 110/2000

pentru aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Serviciului public administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara , pe anul 2000

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13965327

Vizite ziua 25.04.2018 : 2923