Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 183/2002

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru derularea proiectului „Valorificarea potenþialului hidroenergetic pe conducta de aducþiune Dn 1000 mm municipiul Hunedoara”

HCL 184/2002

privind alocarea sumei de 152.002 euro, din bugetul local al municipiului Hunedoara, reprezentând contribuþia localã, în vederea derulãrii proiectului „Valorificarea potenþialului hidroenergetic pe conducta de aducþiune Dn 1000 mm municipiul Hunedoara”

HCL 185/2002

privind aprobarea P.U.D. „Ansamblu de 3 locuinþe unifamiliale”, situat în Hunedoara, Bd.1848, zona Leagãnul de Copii – bloc 2 Central, precum ºi vânzarea terenului necesar realizãrii obiectivului, prin licitaþie publicã

HCL 186/2002

privind rectificarea bugetului local al

HCL 178/2002

privind aprobarea alocãrii, din bugetul local, a sumei de 200.000.000 lei în vederea organizãrii sãrbãtorilor de iarnã

HCL 179/2002

privind aprobarea Convenþiei de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Hunedoara ºi Asociaþia Misionar-Umanitarã „Maranatha” Hunedoara, în vederea înfiinþãrii ºi funcþionãrii instituþiei de binefacere Centrul „Casa Pâinii” – Cantina socialã de ajutor umanitar

HCL 177/2002

privind stabilirea ordinii de prioritate la atribuirea locuinþelor cu chirie din fondul locativ de stat

HCL 175/2002

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanþii îndreptãþiþi sã primeascã în anul 2003 o locuinþã socialã

HCL 176/2002

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanþii îndreptãþiþi sã primeascã în anul 2003 o locuinþã din fondul locativ de stat

HCL 173/2002

privind aprobarea concesionãrii prin licitaþie publicã a terenului în suprafaþã de 7000 mp, situat în Hunedoara, intersecþia bd. Dacia cu str. M. Viteazu

HCL 174/2002

privind repartizarea unor locuinþe convenabile situate în municipiul Hunedoara

HCL 171/2002

privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul privat al municipiului Hunedoara, precum ºi vânzarea acestuia cãtre actualul proprietar al construcþiei

HCL 172/2002

privind aprobarea vânzãrii prin licitaþie publicã a 6 parcele de teren pentru construcþia de locuinþe, situate în municipiul Hunedoara, str. Eliberãrii

HCL 170/2002

privind aprobarea vânzãrii unor terenuri aparþinând domeniului privat al municipiului cãtre actualii deþinãtori ai construcþiilor

HCL 168/2002

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 169/2002

privind aprobarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri de servicii, proprietate privatã a statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara care urmeazã sã fie vândute potrivit prevederilor Legii nr.550/2002

HCL 167/2002

privind aprobarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri de servicii aflate în patrimoniul Regiei Autonome de Interes Local Hunedoara care urmeazã sã fie vândute potrivit prevederilor Legii nr.550/2002

HCL 165/2002

privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului local

HCL 166/2002

privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în comisia pentru vânzarea spaþiilor comerciale sau de prestãri de servicii în baza prevederilor Legii nr.550/2002

HCL 163/2002

privind rectificarea bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2002

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15187893

Vizite ziua 25.09.2018 : 4461