primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 401 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.315/2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza contractelor de credit nr.57/09.12.2004 și nr.59/20.09.2012 și a împrumutului contractat de la CEC Bank SA în baza contractului de credit nr.70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014 și pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local, cu modificările și completările ulterioare

HCL 400 / 2017

privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara cu Asociația ACCEPTARE, COMPASIUNE, TOLERANȚĂ, IMPLICARE, VIAȚĂ Hunedoara, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de skateboarding în municipiul Hunedoara

HCL 399 / 2017

privind aprobarea dării în administrare a microbuzului Opel Movano tip 16+1 aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara, către Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul Hunedoara

HCL 398 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna septembrie 2017

HCL 397 / 2017

privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL

HCL 396 / 2017

privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

HCL 395 / 2017

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

HCL 394 / 2017

privind numirea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Hunedoara

HCL 393 / 2017

privind acordarea avizului pentru constituirea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concurs/examen, pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical și Director de îngrijiri din cadrul comitetului director al Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu" Hunedoara

HCL 392 / 2017

privind desemnarea reprezentanților instituției cu rețea sanitară proprie și al administrației publice locale în comisia de concurs/examen respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor la concurs/examen, pentru ocuparea funcției de Director financiar contabil din cadrul comitetului director al Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu" Hunedoara

HCL 391 / 2017

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 20, bl. 42, sc. A, et. 4, ap. 9

HCL 390 / 2017

privind repartizarea unor locuinţe acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 389 / 2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.317/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Hunedoara

HCL 388 / 2017

privind reorganizarea unităţii locale de sprijin constituită pentru acţiunile de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor

HCL 387 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 310/177/05.07.2016, pentru terenul în suprafaţă de 5147 mp, nr. cadastral 2288 , aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara și în folosința SC Parc Industrial SRL Hunedoara

HCL 386 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 53/23.03.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru culoarul de înot nr. 6 al bazinului mare, din cadrul Complexului Sportiv " Michael Klein - Bazinul de Înot Hunedoara

HCL 385 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 156 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara, situat pe str. Pictor Theodor Aman, nr. 5, cu destinația de curte

HCL 384 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 186 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara, situat pe str. Pictor Theodor Aman, nr. 3, cu destinația de curte

HCL 383 / 2017

privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara ca sprijin financiar pentru Parohia Romano - Catolica de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara

HCL 382 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara", cu modificările și completările ulterioare

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12583424

Vizite ziua 15.12.2017 : 15971