primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 219 / 2017

privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie - Eficientizarea energetica a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara

HCL 218 / 2017

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.06.2017 - 31.07.2017

HCL 217 / 2017

privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara si pentru Serviciile Publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 216 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna aprilie 2017

HCL 215 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Teatrul de Artă Deva, la organizarea evenimentului „Hunedoara Lirică", care se va desfășura în perioada 16-20 iulie 2017

HCL 214 / 2017

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

HCL 213 / 2017

privind repartizarea unei locuințe de necesitate situată în municipiul Hunedoara

HCL 212 / 2017

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea CORVINA HUNEDOARA S.R.L.

HCL 211 / 2017

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la
S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara

HCL 210 / 2017

privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2016 de către Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 209 / 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(„SSA") din Municipiul Hunedoara, ale contractelor cadru de închiriere și concesiune și ale caietelor de sarcini cadru

HCL 208 / 2017

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect bunurile aflate în domeniul public al municipiului Hunedoara și date în administrarea Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din municipiul Hunedoara

HCL 207 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 34 mp, aparţinând Municipiul Hunedoara, situat pe str. Victoriei colț cu str. C. Porumbescu, în vederea amplasării unui chioșc

HCL 206 / 2017

privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a imobilului teren şi clădirilor aferente, în suprafaţă totală de 5.523 mp, înscris în CF sub nr. 69061, situat în Municipiul Hunedoara, str. Serei, fosta U.M. Hăşdat, în favoarea Asociaţiei „Sufletele Nimănui" Hunedoara

HCL 205 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara, la organizarea evenimentului „Cupa VTM Hunedoara", care se va desfășura în data de 22 iulie 2017

HCL 204 / 2017

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.148/23.06.2015 încheiat între Municipiul Hunedoara și Gactidu Loredana Ramona și a contractului de închiriere nr.195/05.08.2015 încheiat între Municipiul Hunedoara și Aleman Anica

HCL 203 / 2017

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr. 1/04.05.2007 și nr. 15/01.01.2014, prelungite prin acte adiționale ulterioare

HCL 202 / 2017

privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara ca sprijin financiar pentru Parohia ortodoxă Mânerău - filiala Răcăștie de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara

HCL 201 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr.29993/198/22.06.2012, încheiat între Municipiul Hunedoara şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân"

HCL 200 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul nr.289/39/25.06.2015 , având ca obiect închirierea spaţiului în suprafaţă de 1 mp, proprietatea municipiului Hunedoara, aflat în incinta Primăriei municipiului Hunedoara, corp 1, Bulevardul Libertăţii, nr.17, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde şi reci

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11480090

Vizite ziua 19.08.2017 : 7044