Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 236 / 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.217/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

HCL 235 / 2018

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Sevastru Bujor-Virgil

HCL 234 / 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 212/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările ulterioare

HCL 233 / 2018

prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vlad Săndel-Lucian înainte de expirarea duratei normale a acestuia
și se declară locul vacant

HCL 232 / 2018

privind aprobarea contractului de cesiune privitor la contractul de asociere nr. 57191/177/23.11.2009, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Hunedoara și S.C. Ariana Turism S.R.L.

HCL 231 / 2018

privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara si pentru Serviciile Publice fără personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 230 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 229 / 2018

privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

HCL 228 / 2018

privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 227 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA"

HCL 226 / 2018

privind aprobarea propunerii de Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, a propunerii de Caiet de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Hunedoara, a propunerii de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Hunedoara, a Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public din municipiul Hunedoara și a Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din municipiul Hunedoara și achiziția de mijloace de transport ecologice

HCL 225 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"

HCL 224 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est"

HCL 223 / 2018

privind aprobarea documentului „Politica de parcare publică în aria de impact a proiectului Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central"

HCL 222 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Vest"

HCL 221 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est"

HCL 220 / 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central"

HCL 219 / 2018

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023"

HCL 218 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.06.2018 - 31.07.2018

HCL 217 / 2018

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor parcele de teren - lot 36D, 2579 mp, nr. cad. 65595, lot 36E, 1582 mp, nr. cad. 67294, lot 23A, 1373 mp, nr. cad. 65908 și lot 23, 3269 mp, nr.cad.66617, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara şi în administrarea Societății Parc Industrial S.R.L. Hunedoara

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14953567

Vizite ziua 19.08.2018 : 1359