primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 159 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2006 privind actele justificative pe care solicitanții locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor

HCL 158 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

HCL 157 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

HCL 156 / 2017

privind reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara

HCL 155 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 7422/02.03.2004 privind delegarea prin concesionare a serviciului de iluminat public în municipiul Hunedoara încheiat cu S. C. Luxten Lighting Company S.A.

HCL 154 / 2017

privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2017 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara

HCL 153 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA în vederea aprobării "Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, Județul Hunedoara", în condițiile legii

HCL 152 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA

HCL 151 / 2017

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.04.2017 - 31.05.2017

HCL 150 / 2017

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Hunedoara pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020

HCL 149 / 2017

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 148 / 2017

privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 147 / 2017

privind aprobarea bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 146 / 2017

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare platou Casa de Cultura din municipiului Hunedoara"

HCL 145 / 2017

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Realizare fântâni arteziene în zona Bulevardului Corvin"

HCL 144 / 2017

privind aprobarea proiectului "Restaurarea și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural Castelul Corvinilor - municipiul Hunedoara, județul Hunedoara" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 143 / 2017

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația „Salvital" Hunedoara, precum și a contribuției anuale a municipiului Hunedoara către aceasta

HCL 142 / 2017

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemului de iluminat public în Peștișu Mare pe DJ 687, până la limita administrativ teritorială cu Municipiul Deva, Municipiul Hunedoara"

HCL 141 / 2017

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.332 mp, înscris în C.F. Hunedoara nr. 69277, nr. cadastral 69277, situat pe Bulevardul Traian, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 140 / 2017

privind acordarea scutirii scutirii la plata impozitului pentru clădirile şi terenul aferent, situate în Municipiul Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 1, bl. 138, ap. 25 şi str. Trandafirilor, nr. 18, proprietatea Asociaţiei Umanitare Betel

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11040954

Vizite ziua 29.06.2017 : 4281