primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 135 / 2017

privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Reabilitarea Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 134 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 72/2017

HCL 133 / 2017

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajare loc de joacă în zona aferentă terenului Cămin Cultural, strada Buituri din municipiului Hunedoara"

HCL 132 / 2017

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajare loc de joacă în zona delimitată de străzile Ion Luca Caragiale și George Topîrceanu din municipiului Hunedoara"

HCL 131 / 2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare teren de sport multifuncțional (handbal și minifotbal) în incinta fostei școli generale, strada Zlaști din municipiul Hunedoara" , judeţul Hunedoara

HCL 130 / 2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare teren de sport multifuncțional (handbal și minifotbal) în zona căminului cultural, sat aparținător Boș din municipiul Hunedoara" , judeţul Hunedoara

HCL 129 / 2017

privind încheierea acordului de parteneriat „Școala în contextul integrării europene. Parteneriat în educație" între Municipiul Hunedoara, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara", şcoli şi instituţii de educaţie şi cultură din Judeţul Hunedoara și Republica Moldova

HCL 128 / 2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 127 / 2017

privind încheierea unui parteneriat educațional între Municipiul Hunedoara și Clubul Copiilor Hunedoara în vederea organizării și desfășurării unor proiecte comune în perioada 01.04.2017-01.04.2018

HCL 126 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația Non-Profit „Traio Laceo - Trai Bun", la organizarea evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor", care se va desfășura la Hunedoara în data de 7 aprilie 2017

HCL 125 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a MODULELOR LEGUME FRUCTE: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16 ȘI M17 compuse din 4 mese mozaicate, amplasate în Hala Mică (Platou acoperit) - Piața Obor, situată în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr. 2A

HCL 124 / 2017

privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Hunedoara şi SC Mauve & Cool Communications SRL în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Caravana-CIF Curăţă România", care se va desfășura la Hunedoara în perioada 22-23 aprilie 2017

HCL 123 / 2017

privind desemnarea consilierilor locali care să participe la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc din satul aparţinător Hăşdat

HCL 122 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna februarie 2017

HCL 121 / 2017

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor culoare de înot din cadrul Complexului Sportiv „Michael Klein"- Bazinul de Înot Hunedoara, în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Hunedoara, pentru desfăşurarea unor activităţi de performanţă

HCL 120 / 2017

privind darea în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, a clădirii secţiei de atletism din cadrul Complexului sportiv „Michael Klein" din municipiul Hunedoara, către Clubul Sportiv Şcolar Hunedoara

HCL 119 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de Administrator al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Municipiul Hunedoara

HCL 118 / 2017

privind aprobarea vânzării în condițiile legii a terenului în suprafaţă de 17 mp, înscris în CF nr. 68733 Hunedoara, situat pe str. Constantin Brâncuși, aflat în domeniul privat al municipiul Hunedoara

HCL 117 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 277/17/23.03.2015, având ca obiect terenul în suprafaţă de 1946 mp, situat în Hunedoara, str. Voinii, înscris în CF nr. 67004, nr. cadastral 67004, aparţinând domeniului public al municipiului Hunedoara

HCL 116 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 306/123/26.04.2016, pentru terenul în suprafaţă de 3269 mp, Lot. 21 bis, nr. cadastral 66617, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara şi în folosinţa S.C Parc Industrial S.R.L

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10766478

Vizite ziua 24.05.2017 : 4703