Comunicate din oficiu

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

Comunicate din oficiu

Exportă PDF - Comunicate din oficiu Tipăreşte pagina - Comunicate din oficiu Trimite unui prieten - Comunicate din oficiu

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA


- Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică, completată;
- Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- ROI Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Hunedoara.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA


- Organigrama aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, aprobat prin HCL 91 / 2016.

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE  - PRIMĂRIE
De Luni până Vineri 7.30 - 15.30
- SERVICIUL INFORMATII PENTRU CETĂŢENI ŞI RELAŢII PUBLICE
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri 7.30 - 16.30
Joi 7.30 - 18.30
- BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, IMPUNERE, CONSTATARE, CONTROL (cam.3)
Luni - Vineri 7.30 - 14.00
- BIROUL INCASARI SI INVENTAR (încasări ghişeu)
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri 7.30 - 16.30
Joi 7.30 - 18.30
- DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
De Luni până Vineri 7.30 - 14.00
- BIROUL STAREA CIVILĂ
Luni, Marţi, Miercuri, Vineri 7.30 - 16.30
Joi 7.30 - 18.30
Sâmbătă - Duminică 8.30 - 15.30*
* - eliberare certificate de deces


PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Primar - Dan Boboutanu  - miercuri de la orele 8.00
Viceprimar - Ramona Elena Todor - joi de la orele 8.00

 

Înscrierile în audienţă se fac:
Orar: de Luni până Vineri de la ora 8.00 - 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara din B-dul. Libertăţii (fostul sediu al B.R.D.) la Serviciul Informatii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice;
Persoanele care doresc să fie primite în audienţă se vor adresa în scris cu o cerere (tipizată) care se va înregistra la Serviciul Informatii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.
Telefon: 0254/711955; TelVerde: 0800 800 334; 0254/716322 int. 225
Persoană de contact: consilier Toma Valerica
Acte necesare pentru înscriere:
- buletin identitate/ carte identitate;
- acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei;
- acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior
Înscrierile în audienţe se fac pentru săptămâna în curs.


NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA INSTITUŢIEI 


1. Dan Boboutanu - Primar, B-dul. Libertăţii nr.17 tel 0254/716322
2. Ramona Todor  - Viceprimar, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543
3. Dan Laslau - Secretar (post ocupat temporar), B-dul Libertatii, nr. 17, tel. 0254.712543

4. Popa Anişoara - Directia economica, Director executiv adjunct, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/710400

5. Rusu Violeta - Biroul Incasari si Inventar, Sef Birou, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

6. Marincescu Adina - Biroul Executări Silite, Sef Birou, B-dul. Libertăţii nr.26 tel. 0254/710500 
7. Leştaru Daniela Carmen - Biroul Impozite şi Taxe Locale, Impunere, Constatare, Control, Şef Birou, B-dul. Libertăţii nr.26 tel. 0254/710500

8. Demeter Ladislau - Direcţia Tehnică, Director, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

9. Poantă Marinel - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Şef Serviciu, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

10. Nimu Ioan - Biroul Investiţii, Şef Birou, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712877, prin robot

11. Pascu Dorin - Sector Intretinerea Domeniului Public şi Privat, Şef formatie

12. Dragota Iosif - Birou Urbanism, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712877, prin robot

13. Mirela Boldura - Serviciul Fond Locativ si Relatia cu Asociatiile de Proprietari, Legalitate si Actiuni in Instanta, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

14. Toma Valerica - Serviciul Informatii pentru Cetateni si Relatii Publice, Sef serviciu,  B-dul. Libertăţii nr.26 tel. 0254/712543

15. Oprean Silke - Birou Comunicare, Promovare, Imagine, Sef birou, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

16. Monalisa Kiss - Compartiment Resurse Umane, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

17. Rodica Hincu - Biroul Gestionare Servicii Conexe, Protocol, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

18. Furca Tiberiu - Direcţia Poliţie Locală, Director executiv adjunct, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/711959, prin robot

19. Vaidoş Ioan Florin - Birou Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor, Şef Birou, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/711959, prin robot
20. Frunză Florin - Birou Pază, Dispecerat, Baze de Date şi Logistic, Şef Birou, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/711959, prin robot

21. Podea Gabriela - Serviciul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Şef serviciu, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/712543

22. Bucur Mariana Lilica - Birou Achiziţii Publice, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/716322

23. Lascau Liliana - Birou Proiecte cu Finantare Europeana, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/716322

24. Tănase Lucia - Biblioteca Municipală, Bibliotecar, C. Brâncuşi, nr.2, bl. X2 tel. 0254/711549

25. Colesniuc Dan - Complex Sportiv Michael Klein, Director, Str. Avram Iancu, nr.16 tel. 0254/710170

26. Zselnyan Adrian - Casa de Cultură a Municipiului Hunedoara, Director, Str. George Enescu, nr.8 tel. 0254/712477

27. Radu Puiu - Serviciul Public Gradina Zoologica si Ecarisaj, tel. 0726244324

28. Tinca Constantin Sorin - Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara, Director Muzeu, Str. Curtea Corvineştilor nr. 1-3 tel. 0254/711423

29. Tincu Sorin - Muzeul de Arheologie, Istorie si Etnografie, Director, tel 0254.716322

30. Andronic Florian - Compartiment Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, B-dul. Libertăţii nr.17 tel. 0254/740509

31. Pasc Răducu - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Şef Serviciu, Str. I.L. Caragiale, nr.13 tel. 0254/713377
32. Manasiea Iuliana Senica - Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Parintele Arsenie Boca, Director, Str. Ştefan cel Mare, nr.5 tel. 0254/713200

33. Gabor Bianca Cristina - Serviciul Public Administrare Cimitire, Pompe Funebre, Administrator,  str. Latureni, nr. 2N, tel 0254.715393

34. Berbenita Genica - Centru Multifunctional pentru Persoane Varstnice, Director, str. Rotarilor, nr. 70

35. Gemeniuc Lenuţa - Direcţia de Asistenţă Socială, Director, B-dul. Libertăţii nr.26 tel. 0254/712079, prin robot

36. Borca Laura - Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Oboarelor, Director, Aleea Obor tel. 0254/712779

37. Grunitan Adriana - Cresa Casuta cu Pitici, asistent, tel. 0354882138

 

PERSOANE RESPONSABILE DE INFORMAREA PUBLICĂ

 

Numele persoanelor responsabile de informarea publică din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara și din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Hunedoara sunt evidențiate în tabelul de mai jos:


1 Cabinetul Primarului  Stoenescu Adi, Telefon: 0254/716322, Fax: 0254/716087, e-mail: info@primariahd.ro
2 Birou Achiziții Publice și Birou Proiecte cu Finanțare Europeană Bucur Mariana Lilica, Lascău Liliana,  Telefon: 0254/716322
Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
3 Compartiment Audit Intern Negulescu Minerva, Telefon: 0254/712543, Fax: 0254/716087, e-mail: info@primariahd.ro
4 Compartiment Control Intern și Sisteme de Management Duca Ana Maria, Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
5 Direcția Economică  Popa Anișoara , Marincescu Adina Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
6 Direcția Tehnică Demeter Ladislau , Mîrfu Mihai , Nimu Ioan, Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
7 Direcția Amenajare Teritoriu, Patrimoniu și Urbanism Dragota Iosif , Tătaru Olga , Botizan Ioan , Ișvănoiu Liliana

Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
8 Direcția Dezvoltare Strategii Comunicare Combei Anda Luminița , Toma Valerica , Udrea Monica Telefon: 0254/716322
Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
9 Direcția Resurse Umane  Kiss Monalisa , Rișcuția Sorina , Trăilă Constantin Telefon: 0254/716322
Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
10 Direcția Poliția Locală Furca Tibi , Vaidoș Ioan Telefon: 0254/711959 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
11 Direcția Juridică Spiridon Pantelimon , Toma Anamaria Gabriela , Suciu Mariana , Barabaș Ștefan Telefon: 0254/716322
Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
12 Direcția de Asistență Socială Gemeniuc Lenuța , Stîrcescu Laura Telefon: 0254/712079 , Fax: 0254/716087 , e-mail:info@primariahd.ro
13 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pasc Răducu Telefon: 0254/713377 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
14 Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice Berbeniță Genica Telefon: 0254/719640 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
15 Creșa Căsuța cu Pitici Grunițan Adriana Telefon: 0354882138 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
16 Direcția Venituri Lovasz Bianca Valentina Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
17 Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor Borca Laura Telefon: 0254/712779 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
18 Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Tincu Sorin Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
19 Compartiment Voluntar pentru Situații de Urgență Andronic Florian, Telefon: 0254/712543, Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
20 Unitatea de Asistență Medico-Socială "Părintele Arsenie Boca" Manasiea Iuliana Senica Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
21 Serviciul Public Administrare Cimitire, Pompe Funebre Gabor Bianca Cristina Telefon: 0254/715393 , Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro
22 Biblioteca Municipală Tănase Lucia Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
23 Complex Sportiv "Michael Klein" Colesniuc Dănuț Telefon: 0254/710170 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
24 Casa de Cultură a municipiului Hunedoara Lupo Marian Telefon: 0727 750 830 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
25 Muzeul Castelul Corvinilor Tinca Constantin Sorin Telefon: 0254/716322 , Fax: 0254/716087 , e-mail: info@primariahd.ro
26 Serviciul Public Grădina Zoologică și Ecarisaj Radu Puiu Telefon: 0726 244 324 , Fax: 0254/716087, e-mail: info@primariahd.ro


Numele persoanei responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus este evidențiată în tabelul de mai jos:


1 Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice Toma Valerica Telefon: 0254/716322, Fax: 0254/716087
e-mail: info@primariahd.ro


COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Sediul: Bulevardul Libertăţii, nr.17;
Număr de telefon: 0254/716322;
Număr de fax: 0254/716087;
Adresa de e-mail: info@primariahd.ro;
Adresa paginii de Internet: www.primariahd.ro

PRIMAR
BOBOUTANU DAN Bulevardul Libertăţii nr.17, etajul 1, cam. 1,
Telefon: 0254/716322
Fax: 0254/716087
E-mail: primar@mail.primariahd.ro

VICEPRIMAR
RAMONA TODOR    Bulevardul Libertăţii nr.17, etajul 1, cam. 6,
Telefon: 0254/712543
Fax: 0254/716087
E-mail: viceprimar@mail.primariahd.ro

SECRETAR  (post ocupat temporar)

DAN LASLAU
Bulevardul Libertăţii nr.17, etajul 1, cam. 5,
Telefon: 0254/712543
Fax: 0254/716087

 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

Proiectul de buget 2012;

- Proiectul de buget 2011;
- HCL 1 / 2011 (le gasiti pe site la rubrica Hotariri);
- HCL 25 / 2011,
- HCL 26 / 2011;
- HCL 44 / 2011;
- HCL 95 / 2011;
- HCL 96 / 2011;
- HCL 149 / 2011;
- HCL 204 / 2011.
- Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 2011 - HCL 25 / 2011 - anexa 3

 

PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

- Planul de dezvoltare a municipiului pentru perioada 2007 - 2013 (cf. HCL 250 / 2007)

- Conurbatia Corvina (HCL 70 / 2011)
- HCL 246 / 2008 (le gasiti pe site la rubrica Hotariri);
- HCL 251 / 2008;
- HCL 182 / 2011;
- HCL 220 / 2011.

 

 

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10794569

Vizite ziua 29.05.2017 : 338