Proiecte de hotărâri

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 288/2017 privind aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2018

Proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie a susținătorilor legali a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2018

privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2018

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează la nivelul anului 2018, a modului de valorificare și a priorităților privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 / 2018

privind aprobarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 / 2017

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 / 2017

Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Social Pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Unității de Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca" aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Hunedoara, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 / 2017

Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru serviciile furnizate de Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, pe anul 2018.

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13610158

Vizite ziua 22.03.2018 : 22953