Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 9 / 2011

privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de către Serviciul public Bazinul de Înot Hunedoara, pe anul 2012

PROIECT DE HOTARARE NR. 8 / 2011

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, pe anul 2012

PROIECT DE HOTARARE NR. 7 /2011

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2011

privind ajustarea preţurilor şi tarifelor practicate de S.C. Salub S.A. Ploieşti - Punct de lucru Hunedoara, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare

PROIECT DE HOTARIRE NR. 5 / 2011

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

PROIECT DE HOTARARE NR. 4 / 2011

privind aprobarea modificării preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare furnizate/prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva pe raza administrativ- teritorială a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTARIRE NR. 3 / 2011

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTARIRE 2 / 2011

privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Administraţia Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor,  

Regulamentul de funcţionare a Pieţei Obor si Regulamentul de funcţionare a Complexului Comercial Dunărea

Proiect de hotarire 1 / 2011

privind stabilirea de taxe pe anul 2011 pentru serviciile prestate in cazul divortului pe cale administrativa

Proiect HCL Etnobotanice

privind reglementarea comercializãrii plantelor , substanþelor ºi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice ºi psihotrope pe raza administrativ - teritorialã a Municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTARIRE NR. 10 / 2010

privind stabilirea unor taxe ºi tarife aplicate de cãtre  Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2011

PROIECT DE HOTARIRE NR. 9 / 2010

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2011

PROIECT DE HOTARIRE NR. 8 / 2010

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor  locale pe anul 2011

PROIECT DE HOTARARE NR. 7 / 2010

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieþele, târgurile ºi oboarele din municipiul Hunedoara, pe anul 2011

PROIECT DE HOTARARE NR. 6 / 2010

privind stabilirea taxelor, preþurilor de vânzare a unor publicaþii ºtiinþifice precum ºi preþul materialelor publicitare  la Muzeul Castelul Corvinilor în anul 2011

PROIECT DE HOTARARE NR. 5 / 2010

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2011

PROIECT DE HOTARARE NR. 4 / 2010

privind stabilirea taxelor de închiriere a cãminelor culturale din municipiul Hunedoara, pe anul 2011

PROIECT DE HOTARARE NR. 3 / 2010

privind stabilirea de taxe, pe anul 2011, pentru serviciile prestate la “Casa Cãsãtoriilor”

PROIECT DE HOTARARE NR. 2 / 2010

privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreþinere datorat de beneficiarii ºi/sau de susþinãtorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate  de Cãminul pentru Persoane Vârstnice din  municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 / 2010

privind stabilirea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacã" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara ºi a taxei de folosire a capelei, pe anul 2011

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14754780

Vizite ziua 22.07.2018 : 2570