primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECTUL DE HOTARIRE 18 / 2007

privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi ºi în regim de închiriere

PROIECTUL DE HOTARARE 17 / 2007

privind stabilirea de taxe, pe anul 2008, pentru serviciile prestate la Casa Cãsãtoriilor

PROIECTUL DE HOTARARE 16 / 2007

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor  locale pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 15 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieþele, târgurile ºi oboarele din municipiul Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 14 / 2007

privind stabilirea taxelor, preþurilor de vânzare a unor publicaþii ºtiinþifice precum ºi preþul materialelor publicitare  la Muzeul Castelul Corvinilor in anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 13 / 2007

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 12 / 2007

privind instituirea unei taxe pentru utilizarea panoului de afiºaj al Primãriei Municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 11 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 10 / 2007

privind stabilirea unor taxe ºi tarife aplicate de cãtre  Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 9 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 8 / 2007

privind scutirea de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe terenul aferent clãdirii, situate la adresa de domiciliu, pe o perioadã de un an, pentru persoanele care au realizat 15 donãri de sânge consecutive în ultimele 60 de luni

PROIECTUL DE HOTARARE 7 / 2007

privind stabilirea criteriilor de prioritate  ºi a metodologiei de acordare a porþiilor de hranã prin  Cantina de Ajutor Social Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 6 / 2007

privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

ANEXA proiect de hotarire 5 / 2007

privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apã ºi de canalizare 

PROIECTUL DE HOTARIRE 5 / 2007

privind aprobarea modificãrii preþurilor ºi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apã ºi de canalizare furnizate/prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva pe raza  administrativ - teritorialã a municipiului  Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 3 / 2007

privind ajustarea preþurilor ºi tarifelor practicate de S.C. Salub S.A. Ploieºti – Punct de lucru Hunedoara, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare 

PROIECTUL DE HOTARARE 2 / 2007

pentru modificarea art.5 din  Hotãrârea Consiliului local nr.4/2006 privind aprobarea modului de calcul a utilitãþilor furnizate chiriaºilor Serviciului public administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, precum ºi a contractului cadru de furnizare a serviciilor

PROIECTUL DE HOTARARE 1 / 2007

pentru modificarea art.15, lit.„ k” din Hotãrârea Consiliului local nr.262/2006 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2007

PROIECTUL DE HOTARIRE 20 / 2006

privind stabilirea parcãrilor curente ºi ocazionale cu platã din municipiul Hunedoara, a numãrului de locuri pentru fiecare parcare, programul zilnic de aplicare a taxei de parcare, a modului de organizare ºi funcþionare a parcãrilor curente ºi ocazionale precum ºi stabilirea faptei ce constituie contravenþie în cauzã, a limitelor amenzii contravenþionale ºi a modului de aplicare a acesteia

PROIECTUL DE HOTÃRÂRE 19 / 2006

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2007

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14225499

Vizite ziua 27.05.2018 : 806