Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECTUL DE HOTARARE 2 / 2008

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenþilor economici pe raza municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 1 / 2008

la proiectul de hotãrâre pentru  modificarea ºi completarea   Hotãrârii Consiliului Local nr.194/2007 privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 19 / 2007

privind aprobarea asocierii Municipiului  Hunedoara, cu Judeþul Hunedoara, precum ºi cu unele unitãþi administrativ – teritoriale din judeþul Hunedoara, în vederea constituirii ASOCIATIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ AQUA PREST HUNEDOARA

PROIECTUL DE HOTARIRE 18 / 2007

privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi ºi în regim de închiriere

PROIECTUL DE HOTARARE 17 / 2007

privind stabilirea de taxe, pe anul 2008, pentru serviciile prestate la Casa Cãsãtoriilor

PROIECTUL DE HOTARARE 16 / 2007

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor  locale pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 15 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieþele, târgurile ºi oboarele din municipiul Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 14 / 2007

privind stabilirea taxelor, preþurilor de vânzare a unor publicaþii ºtiinþifice precum ºi preþul materialelor publicitare  la Muzeul Castelul Corvinilor in anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 13 / 2007

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 12 / 2007

privind instituirea unei taxe pentru utilizarea panoului de afiºaj al Primãriei Municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 11 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 10 / 2007

privind stabilirea unor taxe ºi tarife aplicate de cãtre  Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 9 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 8 / 2007

privind scutirea de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe terenul aferent clãdirii, situate la adresa de domiciliu, pe o perioadã de un an, pentru persoanele care au realizat 15 donãri de sânge consecutive în ultimele 60 de luni

PROIECTUL DE HOTARARE 7 / 2007

privind stabilirea criteriilor de prioritate  ºi a metodologiei de acordare a porþiilor de hranã prin  Cantina de Ajutor Social Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 6 / 2007

privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

ANEXA proiect de hotarire 5 / 2007

privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apã ºi de canalizare 

PROIECTUL DE HOTARIRE 5 / 2007

privind aprobarea modificãrii preþurilor ºi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apã ºi de canalizare furnizate/prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva pe raza  administrativ - teritorialã a municipiului  Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 3 / 2007

privind ajustarea preþurilor ºi tarifelor practicate de S.C. Salub S.A. Ploieºti – Punct de lucru Hunedoara, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare 

PROIECTUL DE HOTARARE 2 / 2007

pentru modificarea art.5 din  Hotãrârea Consiliului local nr.4/2006 privind aprobarea modului de calcul a utilitãþilor furnizate chiriaºilor Serviciului public administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, precum ºi a contractului cadru de furnizare a serviciilor

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14916144

Vizite ziua 14.08.2018 : 2870