Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara,instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 / 2017

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Hunedoara, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 / 2017

Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către SC PROSERV S.A. Hunedoara, pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare a municipiului Hunedoara, Pachetul de activități nr. 3 - măturatul, spălatul căilor publice, întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, ce fac obiectul contractului de concesionare nr. 7838/144/27.02.2006.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 / 2017

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara (proiect de hotărâre nr.248/13.06.2017)

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 / 2017

Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către Societatea Salubprest Hunedoara SRL pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr. 69/36470/25.05.2015 (proiect de hotărâre nr.247/12.06.2017);

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/2014 privind acordarea facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 / 2017

privind aprobarea schimbării destinației imobilului construcție și teren, în care şi-a desfăşurat activitatea Școala Generală cu clasele I-IV Boș, înscris în CF nr.68900 Hunedoara, proprietate publică a municipiului Hunedoara, situat în municipiul Hunedoara, sat aparținător Boș nr.134, în cantină socială şi capelă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 / 2017

privind aprobarea proiectului "Hunedoara verde"

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 / 2017

privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, Str. Luncii, nr.2, bl.7 și Aleea Câmpului, nr.4, bl.6.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 / 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(SSA) din Municipiul Hunedoara, ale contractelor cadru de închiriere și concesiune și ale caietelor de sarcini cadru.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 2017

privind aprobarea raportului informării și consultării publicului și a planului urbanistic de detaliu "Lăcaș de cult - biserică greco-catolică" în str. Mureșului F.N., municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 / 2017

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, str. Luncii, nr.2, bl.7 și Aleea Câmpului, nr.4, bl.6

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2017

Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcționare a iluminatului public în municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 / 2017

Proiect de hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2017

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2006 privind actele justificative pe care solicitanții locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14925804

Vizite ziua 15.08.2018 : 6240