primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2016

privind aprobarea privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice şi terenurile aferente acestora

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2016

privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale ca furnizor de servicii sociale

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2016

pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societăţile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARÂRE NR. 3 / 2016

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.335/2014 privind înființarea Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, precum și aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, a statelor de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al muzeului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M", municipiul Hunedoara, sat Hăşdat f.n. şi a regulamentului aferent acestuia.

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 / 2016

privind dezbaterea si aprobarea bugetului local pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE NR. 45 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Sportiv „Michael Klein" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 44 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei „Căsuţa cu Pitici" din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR.43 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3 - LA PARTER SPAŢII COMERCIALE ŞI LA ETAJE SPAŢII DE LOCUIT" în str. Laminatorului nr. 5, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR.42 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „Ansamblu garaje, alimentaţie publică şi cazare" în str. Munteniei nr.7A, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 41 / 2015

Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 40 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, şi a planului urbanistic de detaliu „EXTINDERE PE VERTICALĂ SPAŢIU COMERCIAL CU UN NIVEL" în str. Victoriei nr. 12B, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 39 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal "Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal", în zona cuprinsă între str. George Enescu şi, b-dul Dacia, municipiul Hunedoara şi a regulamentului aferent acestuia .

PROIECT DE HOTARARE NR. 38 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2016-2017

PROIECT DE HOTARARE NR. 37 / 2015

Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, şi a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv.

PROIECT DE HOTARARE NR. 36 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială " Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.

PROIECT DE HOTARARE NR. 35 / 2015

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2016 pentru copiii înscrişi la Creșa Căsuţa cu Pitici din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 34 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 33 / 2015

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind programul operaţional POAD 2015.

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10808921

Vizite ziua 30.05.2017 : 3903