primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 22 / 2016

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR. 21 / 2016

Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara municipiul Hunedoara, precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile.

PROIECT DE HOTARARE NR. 20 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în Municipiul Hunedoara şi modalitatea de încasare a taxelor aferente utilizării.

PROIECT DE HOTARARE NR. 19 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor permanente, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 18 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate în comunitate „Direcția de Asistență Socială" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 17 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu „Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 16 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Adăpostul de urgență pe timp de noapte" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 15 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi „Lumină și Speranță" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 14 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

PROIECT DE HOTARARE NR. 13 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de fundamentare a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Hunedoara în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație pentru fiecare partidă care face obiectul vânzării prin licitație sau negociere.

PROIECT DE HOTARARE NR. 12 / 2016

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului „Castelul Corvinilor" aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.234/2008.

PROIECT DE HOTARARE NR. 11 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din subordinea Consiliului local al Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2016

privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a scutirii la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi a impozitului pe teren aferent acesteia, persoanelor prevăzute la art.3, alin.(1), lit.(b) şi art.4, alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2016

privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare a scutirii/reducerii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate de către organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2016

privind reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride şi stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2016

privind aprobarea privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice şi terenurile aferente acestora

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2016

privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului /taxei pentru clădiri şi a impozitului /taxei pe teren utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale ca furnizor de servicii sociale

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2016

pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societăţile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARÂRE NR. 3 / 2016

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.335/2014 privind înființarea Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, precum și aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, a statelor de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al muzeului.

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12366331

Vizite ziua 23.11.2017 : 1123