primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 32 / 2015

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.203/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, cu chirie din fondul locativ de stat, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă socială.

PROIECT DE HOTARARE NR. 31 / 2015

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.202/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele convenabile, cu chirie din fondul locativ de stat, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință convenabilă.

PROIECT DE HOTARARE NR. 30 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice în Municipiul Hunedoara, al Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, precum și a statului de funcții a acestuia.

PROIECT DE HOTARARE NR. 29 / 2015

Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 28 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere datorat de beneficiarii şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 27 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

PROIECT DE HOTARARE NR. 26 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 / 2015

privind stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețele, târgurile și oboarele din Municipiul Hunedoara, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 2015

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local şi a altor instituţii publice, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 / 2015

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaţii din cadrul Casei de Cultură a municipiului Hunedoara și închirierea unor căsuțe de lemn pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 / 2015

privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de către Serviciul Public Gradina Zoologică Hunedoara, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 / 2015

privind stabilirea de taxe, pe anul 2016, pentru serviciile prestate la
Starea Civila

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 / 2015

privind stabilirea taxelor la Muzeul Castelul Corvinilor, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 / 2015

privind stabilirea taxelor şi tarifelor la Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE Nr. 18 / 20015

privind stabilirea unor taxe aplicate de către Complex Sportiv „Michael Klein" Hunedoara, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 / 2015

privind stabilirea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacă" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara şi a taxei de folosire a capelei, pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 / 2015

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării.

PROIECT DE HOTARARE NR. 14 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societăţii SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE NR. 13 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială " Părintele Arsenie Boca " Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10808912

Vizite ziua 30.05.2017 : 3894