primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe aplicate de către Complex Sportiv "Michael Klein" Hunedoara, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la Muzeul "Castelul Corvinilor" pe anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în vederea utilizării unor spații din cadrul Casei de Cultură a municipiului Hunedoara, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe, pe anul 2017, pentru serviciile prestate la Starea Civilă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din piețele, târgurile și oboarele din Municipiul Hunedoara, a tarifelor de închiriere, precum și a tarifelor pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Administrația Piețelor Târgurilor și Oboarelor, pe anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință și a terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, aflate în administrarea Consiliului local al Municipiului Hunedoara, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a terenurilor aflate în administrarea Consiliului local și a altor instituții publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 / 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 / 2016

privind stabilirea criteriilor de prioritate, a metodologiei de acordare a porţiilor de hrană prin Cantina de Ajutor Social şi a metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 / 2016

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.253/2012 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Hunedoara, al localităţii componente Răcăştia şi a satelor aparţinătoare Boş, Groş, Hăşdat şi Peştişu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 / 2016

privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 / 2016

privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru familiile și persoanele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii și accidente.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 / 2016

privind aprobarea modificării tarifelor practicate de S.C. PROSERV S.A. Hunedoara, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare cuprinse în Pachetul de activităţi nr.3 - măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, ce fac obiectul contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr.7838/144/27.02.2006.

PROIECT REABILITARE TERMICA CU CONTRIBUTIE U.E.

EXTRAS REABILITARE TERMICĂ BLOCURI CU CONTRIBUTIE U.E. - Axa prioritara 3.1 - Cladiri rezidentiale
(Blocul este construit în perioada 1950-1990, înălţime minim P+2)

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 2016

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare.

PROIECT DE HOTARARE NR. 23 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor permanente, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 22 / 2016

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Hunedoara pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR. 21 / 2016

Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara municipiul Hunedoara, precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile.

PROIECT DE HOTARARE NR. 20 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în Municipiul Hunedoara şi modalitatea de încasare a taxelor aferente utilizării.

PROIECT DE HOTARARE NR. 19 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor permanente, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara.

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13306518

Vizite ziua 24.02.2018 : 1279