primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 / 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M", municipiul Hunedoara, sat Hăşdat f.n. şi a regulamentului aferent acestuia.

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 / 2016

privind dezbaterea si aprobarea bugetului local pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE NR. 45 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Sportiv „Michael Klein" Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 44 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei „Căsuţa cu Pitici" din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR.43 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3 - LA PARTER SPAŢII COMERCIALE ŞI LA ETAJE SPAŢII DE LOCUIT" în str. Laminatorului nr. 5, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR.42 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului şi a planului urbanistic de detaliu „Ansamblu garaje, alimentaţie publică şi cazare" în str. Munteniei nr.7A, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 41 / 2015

Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 40 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, şi a planului urbanistic de detaliu „EXTINDERE PE VERTICALĂ SPAŢIU COMERCIAL CU UN NIVEL" în str. Victoriei nr. 12B, municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 39 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal "Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal", în zona cuprinsă între str. George Enescu şi, b-dul Dacia, municipiul Hunedoara şi a regulamentului aferent acestuia .

PROIECT DE HOTARARE NR. 38 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2016-2017

PROIECT DE HOTARARE NR. 37 / 2015

Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, şi a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv.

PROIECT DE HOTARARE NR. 36 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială " Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.

PROIECT DE HOTARARE NR. 35 / 2015

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2016 pentru copiii înscrişi la Creșa Căsuţa cu Pitici din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 34 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubrizare din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 33 / 2015

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind programul operaţional POAD 2015.

PROIECT DE HOTARARE NR. 32 / 2015

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.203/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, cu chirie din fondul locativ de stat, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă socială.

PROIECT DE HOTARARE NR. 31 / 2015

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.202/2012 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele convenabile, cu chirie din fondul locativ de stat, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință convenabilă.

PROIECT DE HOTARARE NR. 30 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice în Municipiul Hunedoara, al Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal, precum și a statului de funcții a acestuia.

PROIECT DE HOTARARE NR. 29 / 2015

Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 28 / 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere datorat de beneficiarii şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara.

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11732605

Vizite ziua 19.09.2017 : 9766