Proiecte de hotărâri

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2017

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor"(SSA) din Municipiul Hunedoara, ale contractelor cadru de închiriere și concesiune și ale caietelor de sarcini cadru.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 2017

privind aprobarea raportului informării și consultării publicului și a planului urbanistic de detaliu "Lăcaș de cult - biserică greco-catolică" în str. Mureșului F.N., municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 / 2017

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, str. Luncii, nr.2, bl.7 și Aleea Câmpului, nr.4, bl.6

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2017

Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcționare a iluminatului public în municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 / 2017

Proiect de hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2017

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2006 privind actele justificative pe care solicitanții locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public la nivelul municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2017

privind bugetul pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2017

privind reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 / 2017

privind aprobarea organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor permanente, aflate în domeniul privat al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 / 2017

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.3/2017 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE NR. 1 / 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 402/2016 privind stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din pieţele, târgurile şi oboarele din Municipiul Hunedoara, a tarifelor de închiriere, precum şi a tarifelor pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor, pe anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 / 2016

privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2017-2018.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46 / 2016

privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Părintele Arsenie Boca Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 / 2016

privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreţinere datorat de beneficiarii şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 / 2016

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 pentru copiii înscrişi la Creșa „Căsuţa cu Pitici" din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43

privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10477149

Vizite ziua 27.04.2017 : 2340