Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 / 2018

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023", cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2017 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a serviciului social Centru rezidențial, cu o capacitate de 55 de locuri, din cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 41/2018 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 / 2018

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie, cu modificările și completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 435/2017 privind "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2016-2023"

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recreere Pensionari din municipiul Hunedoara.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 2018

Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de amplasare şi autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 / 2018

Proiectul de hotărâre privind încadrarea pe zone a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul municipiului Hunedoara, precum și încadrarea pe zone și categorii de folosință a terenurilor situate în extravilanul municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 / 2018

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 288/2017 privind aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 2018

Proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie a susținătorilor legali a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 / 2018

privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 / 2018

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 / 2018

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara - PROIECT RETRAS IN DATA 12.04.2018

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14925803

Vizite ziua 15.08.2018 : 6239