primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 179 / 2017

pentru modificarea Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 360/2016 privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara si pentru Serviciile Publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 178 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Primăria Municipiului Hunedoara"

HCL 177 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Corp 4

HCL 176 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Cantină

HCL 175 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Corp 2

HCL 174 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin" - Corp 1

HCL 173 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Școala Gimnazială nr.6 Hunedoara"

HCL 172 / 2017

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Național Iancu de Hunedoara"

HCL 171 / 2017

privind aprobarea depunerii și implementării de către Municipiul Hunedoara a proiectului "Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara", finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, Cod 2014RO05M9OP001, "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori", AP 5/PI 9.vi/OS 5.1, Regiuni mai puțin dezvoltate

HCL 170 / 2017

privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent Municipiului Hunedoara

HCL 169 / 2017

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara si din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Hunedoara pentru anul 2017

HCL 168 / 2017

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, Str.Barbu St. Delavrancea , nr.8, bl. J1, sc. A, ap.2

HCL 167 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 87 mp, aparţinând Municipiul Hunedoara, situat pe str. Al. Vlahuţă, nr.16 B, cu destinaţia terasă

HCL 166 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 1083/07.05.2012, având ca obiect folosința unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat pe B-dul Dacia, nr. 1, proprietatea municipiului Hunedoara

HCL 165 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Organizația Națională Cercetașii României - Centrul Local Hunedoara, la organizarea evenimentului „Festivalul Luminii", care se va desfășura la Hunedoara în data de 20 mai 2017

HCL 164 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de închiriere nr.292/47/20.07.2015, având ca obiect spațiul în suprafaţă de 125,82 mp, situat în Hunedoara, B-dul Corvin ,nr. 14, în incinta fostei Şcoli Generale nr.1, aparţinând domeniului public al municipiului Hunedoara

HCL 163 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2017

HCL 162 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul I 2017

HCL 161 / 2017

privind aprobarea situațiilor financiare ale unității administrativ - teritoriale Municipiul Hunedoara, pe anul 2016

HCL 160 / 2017

privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11040974

Vizite ziua 29.06.2017 : 4301