primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 421 / 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.221/2016 privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor legale în vigoare, cu modificările ulterioare

HCL 420 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.222/2016 privind reorganizarea Comitetului de înfrăţire şi a comisiilor pentru oraşele înfrăţite, cu modificările ulterioare

HCL 419 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.217/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

HCL 418 / 2017

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a doamnei Popa Mihaela

HCL 417 / 2017

Prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Baloșin Nicolae înainte de expirarea duratei normale a acestuia
și se declară locul vacant

HCL 416 / 2017

privind aprobarea participării Municipiului Hunedoara prin Consiliul local Hunedoara ca membru fondator la înființarea ASOCIAȚIEI „Asociația Gal Urban Corvinia Hunedoara"

HCL 415 / 2017

privind acordarea avizului pentru constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs/examen, pentru ocuparea funcției de Director financiar contabil din cadrul comitetului director al Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu" Hunedoara

HCL 414 / 2017

privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Hunedoara, ca serviciu public de asistență socială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara

HCL 413 / 2017

privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara si pentru Serviciile Publice fără personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 412 / 2017

privind aprobarea participării municipiului Hunedoara - Muzeul Castelul Corvinilor la Târgul de Turism al României - Centrul Expozițional Romexpo, în perioada 16 - 19 noiembrie 2017

HCL 411 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 410 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara", cu modificările și completările ulterioare

HCL 409 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 408 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 407 / 2017

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L. și acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L.

HCL 406 / 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare alei pietonale și trotuare pe b-dul Dacia, partea stângă pe sectorul cuprins între strada Mureșului și b-dul Mihai Viteazul" din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara

HCL 405 / 2017

privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Hunedoara la sărbătoarea tradiţională a Sfântului Martin ce va avea loc în oraşul înfrăţit Szombathely-Ungaria, în perioada 10-12 noiembrie 2017

HCL 404 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 403 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 402 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara,pe anul 2017

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12583419

Vizite ziua 15.12.2017 : 15966