primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 333 / 2017

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.196/2016 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție prealabilă a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelara municipiul Hunedoara, precum și aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile, cu modificările și completările ulterioare

HCL 332 / 2017

privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Hunedoara și Teatrul de Artă Deva, în vederea organizării Festivalului de muzică clasică „Stradivarius Music Nights by the Castle"

HCL 331 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația Diversitas Társaság, la organizarea evenimentului "Zilele Maghiare din Județul Hunedoara", care se va desfășura în perioada 23.09.-01.10.2017

HCL 330 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri, situate în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, Nr. 2, Piața Obor.

HCL 329 / 2017

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Rețea apă zona Sit Industrial Hunedoara"

HCL 328 / 2017

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 327 / 2017

privind aprobarea alocării sumei de până la 60.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara, pentru premierea familiilor care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an „Nunta de Aur"

HCL 326 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna iulie 2017

HCL 325 / 2017

privind atribuirea în proprietate domnului NICOARĂ PETRU- EMIL a unui teren intravilan, pentru destinaţia de locuinţă, în suprafaţă de 401,0 mp, situat în Aleea Tineretului din municipiul Hunedoara, înregistrat în C.F. Hunedoara nr. 68000, nr. cadastral 2590-2592/1/1/1/56, 2590-2592/2/1/1/1/1/56, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 324 / 2017

privind atribuirea în proprietate domnului POPESCU PETRU a unui teren intravilan, pentru destinaţia de locuinţă, în suprafaţă de 442,0 mp, situat în Aleea Tineretului din municipiul Hunedoara, înregistrat în C.F. Hunedoara nr. 67996, nr. cadastral 2590-2592/1/1/1/1, 2590-2592/2/1/1/1/1/1, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 323 / 2017

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.226/06.06.2014 încheiat între Municipiul Hunedoara și Lakatos Bella Florin

HCL 322 / 2017

privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, situată în municipiul Hunedoara, str. Luncii, nr.2, bl.7

HCL 321 / 2017

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr. 41/04.05.2007 și nr. 40/04.05.2007, prelungite prin acte adiționale ulterioare

HCL 320 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 63510/209/19.12.2012, pentru terenul în suprafaţă de 80.000 mp, înscris în CF. Hunedoara nr. 65228 , nr. cadastral 65228 , aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara

HCL 319 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractelor de închiriere nr. 315/455/21.09.2016, nr.314/454/21.09.2016 și nr.313/453/21.09.2016 , având ca obiect folosința a trei suprafețe de teren de 2 mp fiecare, aflate pe domeniul public al municipiului Hunedoara, cu destinație - amplasare „Fântâni publice automate de apă"

HCL 318 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 1094/31.07.2013 cu modificările și completările ulterioare, pentru spaţiul situat în Municipiul Hunedoara, Piața Libertății, nr. 20, cu destinația de „Sediu partid"

HCL 317 / 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Hunedoara

HCL 316 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna iunie 2017

HCL 315 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 63/2017 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 73/1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 314 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/2017 privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.73/1999, cu modificările şi completările ulterioare

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12012828

Vizite ziua 17.10.2017 : 4644