primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 56 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc 22, STR. TRANDAFIRILOR, nr. 13

HCL 55 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc 17, STR. TRANDAFIRILOR, nr. 7

HCL 54 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc K3, STR. BUCEGI, nr. 6

HCL 53 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc K2, STR. BUCEGI, nr. 4

HCL 52 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc K1, Str. BUCEGI, nr. 2

HCL 51 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc B3, B-dul MIHAI VITEAZU, nr. 17

HCL 50 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2" - Bloc B1, B-dul MIHAI VITEAZU, nr. 13

HCL 49 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1" - Bloc A 1-1, B-dul DACIA, nr. 5

HCL 48 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1" - Bloc 3, Str. Avram Iancu, nr. 18

HCL 47 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1" - Bloc 2, Str. Avram Iancu, nr. 16

HCL 46 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1" - Bloc 1, Str. Avram Iancu, nr. 14

HCL 45 / 2018

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 44 / 2018

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a salariilor pentru personalul de conducere și execuție al Societății Salubprest Hunedoara S.R.L.

HCL 43 / 2018

privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara și pentru Serviciile Publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 42 / 2018

privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara

HCL 41 / 2018

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

HCL 40 / 2018

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 39 / 2018

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Hunedoara pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021

HCL 38 / 2018

pentru completarea și modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.234/2016 privind aprobarea cofinanțării de 2% și a contribuției proprii a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara la proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara aferent fazei a II-a, cu modificările ulterioare

HCL 37 / 2018

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.02.2018 - 31.03.2018

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13576155

Vizite ziua 20.03.2018 : 5954