1. SC.PARC INDUSTRIAL SRL [SITE]

Societate cu răspundere limitată;

Administrator – Klusch Mihail, tel. 0724332563;

Asociați: Consiliul Local Hunedoara 90%; Uniunea  Siderurgistul Hunedoara 10%.

Compania are ca domeniu de activitate administrarea Parcului Industrial Hunedoara;

LOCALIZARE

Parcul industrial este situat în partea de nord a Hunedoarei – zona industrială.

 • pe partea stângă a drumului național DN68B – Deva – Hunedoara,
 • 6 km de drumul european E7,
 • 120 km de cel mai apropiat aeroport – cel din Sibiu.

Accesul în parcul industrial se face pe un drum asfaltat și pe calea ferată.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI

Suprafața (193.000 mp) a parcului va fi parcelată. Aceste parcele vor fi închiriate după investiție, vândute potențialilor investitori, în conformitate cu legislația română.

În prezent sunt amenajate 14 parcele care au utilitățile necesare, respectiv:

 • apă potabilă 20 l / s, = 72mc / h = 625.000mc / an; presiune 3 bari
 • canalizare,
 • curent electric 1.600 KWA
 • gaz de joasă presiune – 2 bari, debit 400mc / h
 • drumuri
 • calea ferată.

Există posibilitatea de a se începe construcția de hale de producție de către investitori sub propriul lor management sau prin companii specializate.

SERVICII OFERITE

Servicii de infrastructură.

Rata de acoperire la nivel de utilități ale Parcului Industrial este de 100% dintre care menționăm: electricitate, gaz metan, apă potabilă, canalizare, căi de acces, cale ferată, telefonie.

Servicii generale.

Protecție și securitate, Servicii poștale, Servicii medicale, Alimentație publică, Întreținerea parcului industrial, Protecția mediului.

AVANTAJE PENTRU INVESTITORI

Poziția geografică, Resursele umane, Costul scăzut al forței de muncă, Prețul scăzut al terenului. Concesionarea terenului se va face prin negociere directă, prețul de pornire fiind de 0,1 EURO / mp / an.

ADMINISTRARE

Administrarea Parcului Industrial Hunedoara este realizată de SC Parc Industrial SRL, persoană juridică română.

Informații de contact

Ing. Mihail Klusch – Administrator SC Parc Industrial SRL

Hunedoara, B -dul Libertății nr.17, cam. 29.

T el 0254-712543 int. 226 – mobil 0724/332563

Eng. Szabo Dorina – inspector specializat la SC Parc Industrial

T el 0254-712543 int. 226 – telefon mobil 0724/226 892

F ax. 0254-716087

E-mail: \ n [email protected]

http://www.parcindustrialhunedoara.ro

 1. SC.PRIM HD SRL

Societate cu răspundere limitată;

Administrator – Klusch Mihail, tel. 0724332563;

Partener unic: Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Compania are ca domeniu principal de activitate comerțul cu ridicată de produse intermediare și deșeuri neagricole, și ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicată al produselor și minereurilor metalice.

 1. SC ECO SID SA

LOCAȚIE

Zona „ECO SID” este situată în zona Oțelăriei orașului, aceasta întinzându-se de la strada Constantin Bursan (limita SV), până la drumul național care traversează râul Cerna și căile ferate. Suprafața totală este de aprox. 138 ha. Forma geometrică a terenului este alungită, cu o lățime care variază de la aprox. 750m în extremitatea SV până la aprox. 300m pe direcția NE. Lungimea terenului este de aproximativ 3.700m

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI

Autoritatea publică a făcut primul pas în vederea reintegrării acestor terenuri în circuitul urban prin Proiectul „Regenerare urbană în fosta zonă industrială” și care vizează reabilitarea terenurilor industriale, care aveau capacități de producție foarte poluante: cocseria, aglomerarea de minereuri de fier, cuptoarele pentru producția de fontă.

Pe terenurile decontaminate și complet reabilitate vor fi construite drumuri de tip infrastructură urbană, rețele de utilități, care sunt potrivite pentru o nouă funcție urbană, integrată în viitorul concept al orașului. Realizarea proiectului determină posibilitatea unei dezvoltări urbane durabile: locație compactă, spații pentru activități care lipsesc acum: educație la nivel superior, servicii de recuperare la nivelul sănătății, sporturi de agrement, dar și activități de producție și comerciale.

SERVICII OFERITE

Terenurile vor avea servicii de infrastructură: electricitate, gaz metan, apă potabilă, canalizare, căi de acces, căi ferate, telefonie precum și servicii generale: protecție și securitate, servicii poștale, servicii medicale, alimentație publică, întreținerea terenurilor.

AVANTAJE PENTRU INVESTITORI

Poziția geografică, Resursele umane, Costul redus al forței de muncă

Persoana de contact:

MIHALACHE MARIAN 0254/711014 – SC ECO SID SA

0745772705

 1. FOSTELE UNITĂȚI MILITARE

LOCALIZARE

terenurile fostelor unități militare au o suprafață de 78 ha dintre care:

 • 52ha sunt situate pe teritoriul administrativ al orașului în diferite locații.
 • 26 ha sunt situate în satul Vadu Dobrii la 50 km de municipiul Hunedoara, în centrul Munților Poiana Ruscă, la o altitudine de 1.100 mdMN cu două posibilități de acces, primul traseu fiind prin Govâjdia-Runcu Mare-Vadu Dobrii (pe Valea Runcului) , iar al doilea fiind pe Valea Cernei,  pe tronsonul Cinciș-Toplisa-Dabâcă-Hasdau-Vadu Dobrii, aceste două trasee fiind aproximativ egale în lungime.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI

Cele 52ha fiind situate pe teritoriul administrativ în diferite locații ale orașului beneficiază de utilități și infrastructura aferentă și pot fi folosite pentru construirea de hale de producție de către investitori în viitorul apropiat sau pot fi utilizate clădirile existente pentru a desfășura acțiuni de producție.

Celelalte 26ha situate lângă Hunedoara în satul Vadu Dobrii, prin peisajul și resursele naturale speciale pe care le oferă, constituie o bună oportunitate de a investi în turism, care este forma economică care poate aduce cele mai mari venituri în zona montană.

SERVICII OFERITE

Terenurile de pe teritoriul administrativ al orașului beneficiază de infrastructură pentru utilități: apă, canalizare, electricitate, gaz metan, căi de acces. Pe amplasament există construcții cu diverse destinații: construcții administrative, construcții cu destinație tehnică precum și construcții care aveau destinația de cazare și serviciu a militarilor și a personalului, majoritatea acestor construcții fiind în stare relativ bună și putând fi utilizate.

În Vadu Dobrii, locația montană cu diferitele resurse naturale pe care le oferă, permite conceperea unui pachet turistic atrăgător pentru odihnă și relaxare, în care să se combine elementele de turism pe zona de turism sportiv și cultural în regiunea Pădurenilor, care este o adevărată comoară etnografică.

AVANTAJE PENTRU INVESTITORI

Poziția geografică, Resursele naturale, Resursele umane, Costul scăzut al forței de muncă

Persoana de contact:

ISAC OCTAVIAN: 0728 / 28.44.11