Având în vedere creșterea prețului la gazele naturale, precum și evoluția prognozată a veniturilor populației în perioada următoare, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse a elaborat un proiect de decizie care prevede următoarele:

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure, cu venituri de până la 500 de lei / membru al familiei și care folosesc gaze naturale pentru încălzirea casei.

Valoarea ajutorului este o sumă fixă ​​(calculată în raport cu venitul net mediu lunar / membru al familiei, respectiv al persoanei singure) și reprezintă sume lunare cuprinse între 17 și 233 Lei, după cum urmează:

Dreptul la indemnizația de încălzire se stabilește începând cu luna în care cererea și declarația pe propria răspundere  au fost depuse la Asociația de Proprietari sau la punctele de colectare ale Primăriei.

Ajutorul se acordă pe baza unei cereri, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile membrilor aceștia.

Formularele de solicitare și declarația pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către furnizorul de gaze naturale, la sediul central și la casieriile EON Gaz. După completarea formularelor, solicitanții le vor depune la sediul Asociațiilor de Proprietari, de care aparțin, sau la punctele de colectare ale Primăriei Hunedoara situate la:

Centrul de zi pentru copii, str. Rîndunicii, nr. 1, pentru asociațiile de proprietari din zona Micro 4, 5;

Centrul de zi „Lumina și speranța”, strada IL Caragiale, nr. 6 bis, pentru Asociațiile de Proprietari din zona OM;

Școala Generală nr. 12 ,, pentru Asociațiile de Proprietari din zona Micro 6, 7;

Sediul Primăriei Hunedoara, camera 37, pentru Asociațiile de Proprietari din zona Chizid, Centrul Vechi și localitățile componente, respectiv zonele limitrofe și satele care aparțin municipiului Hunedoara;

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

Documente justificative, privind componența familiei, BI / CI / CIP, certificat de naștere (pentru copiii sub 14 ani), documente care atestă situația minorilor care nu locuiesc cu părinții lor – tutelă, plasament, decizie de custodie.

Permis de ședere temporar / permanent sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi cu domiciliul sau reședința în România.

Documente privind veniturile familiei sau ale persoanei singure – certificat de venit cu venitul net realizat în septembrie 2007, copie a cuponului de pensie / indemnizație din septembrie 2007.

După caz, un certificat de la Administrația Financiară care atestă veniturile pentru septembrie 2007.

Contract de închiriere, după caz.

Copie a celui mai recente facturi de gaze de la EON Gaz.

Cererile sunt depuse începând cu 10.10. 2007. De la 1 ianuarie 2008, ca urmare a creșterii substanțiale a pensiilor, vor fi reevaluate condițiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze.

Ultima actualizare (miercuri, 17 octombrie 2007)