primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 293 / 2017

privind aprobarea constituirii ca parte civilă în dosarul nr.2561/243/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Hunedoara

HCL 292 / 2017

privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de până la 2.500 lei în vederea participării delegaţiei municipiului Hunedoara la Carnavalul Istoric „Savaria" ce va avea loc în oraşul înfrăţit Szombathely-Ungaria, în perioada 25-27 august 2017

HCL 291 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația CineCultura, la organizarea evenimentului "Caravana Filmului Românesc", care se va desfășura în perioada 25-27 august 2017

HCL 290 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara, prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara, în calitate de coorganizator, alături de Asociația Non-Profit „Traio Laceo - Trai Bun" la organizarea evenimentului "Miss Romanca", care se va desfășura la Hunedoara în perioada 12-13 august 2017

HCL 289 / 2017

privind aprobarea participării unui grup de elevi din municipiul Hunedoara la tabăra internațională de vară din Vonyarcvashegy - Ungaria,
în perioada 21-27 august 2017

HCL 288 / 2017

privind aprobarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

HCL 282 / 2017

privind aprobarea reconstituirii, funcţionării şi organizării Comisiei speciale pentru întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Hunedoara

HCL 281 / 2017

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Episcopia Devei și Hunedoarei - Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae din Boș, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului construcție și teren, înscris în CF nr. 68900 Hunedoara, proprietate publică a municipiului Hunedoara, situat în municipiul Hunedoara, sat aparținător Boș nr. 134

HCL 280 / 2017

privind aprobarea concesionarii fără licitaţie publică a unei parcele de teren - lot 8, în suprafață de 3463 mp înscrisă în C.F. nr. 63292 Hunedoara, nr. cadastral 2266, aflată în domeniul privat al municipiului Hunedoara şi în administrarea S.C. Parc Industrial S.R.L. Hunedoara, către S.C. ASSA ABLOY SYSTEM PRODUCTION ROMÂNIA S.R.L.

HCL 279 / 2017

privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de concesiune nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul în suprafaţă de 3463 mp, înscris în CF. nr. 773 N , nr. top 2266 Hunedoara, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara şi în folosinţa S.C. Parc Industrial S.R.L.

HCL 278 / 2017

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.237/2013 privind aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara", cu modificările și completările ulterioare

HCL 277 / 2017

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 10,53 mp situat în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr. 2A (Piața Obor)

HCL 276 / 2017

privind aprobarea vânzării în condițiile legii a terenului în suprafaţă de 20 mp, înscris în CF nr. 68724 Hunedoara, situat în str. Constantin Brâncuși, aflat în domeniul privat al municipiul Hunedoara

HCL 275 / 2017

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 2 mp, aflat în proprietatea Municipiului Hunedoara, situat în incinta Bazinului de Înot al municipiului Hunedoara, în vederea amplasării unor automate
de băuturi şi produse alimentare

HCL 274 / 2017

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea tarifelor practicate de către Societatea Salubprest Hunedoara SRL pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr. 69/36470/25.05.2015

HCL 273 / 2017

pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 294/2016 privind aprobarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare pentru sistematizarea circulaţiei în municipiul Hunedoara, precum și a Regulamentului de funcţionare a comisiei

HCL 272 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul II 2017

HCL 271 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2017

HCL 270 / 2017

privind aprobarea listelor de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, situate în municipiul Hunedoara, str. Câmpului, nr.4, bl.6 şi str. Luncii, nr.2, bl.7

HCL 269 / 2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.244/2017 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, a stabilirii ordinii și a modului de soluționare a cererilor

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12012824

Vizite ziua 17.10.2017 : 4640