primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

hcl 101 / 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.42/2018 privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Hunedoara

hcl 100 / 2018

privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie

hcl 99 / 2018

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L., precum şi acordarea unui mandat împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

hcl 98 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 97 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 96 / 2018

privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 95 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA"

HCL 94 / 2018

privind aprobarea proiectului "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
- COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 93 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" - Cantină

HCL 92 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" - Corp 4

HCL 91 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" - Corp 2

HCL 90 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" - Corp 1

HCL 89 / 2018

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Hunedoara și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea" - Secția Simeria pentru acordarea de asistență tehnică pentru proiectarea și realizarea amenajărilor de spații verzi în municipiul Hunedoara

HCL 88 / 2018

privind constatarea apartenenței la domeniul public al municipiului Hunedoara a unor imobile din municipiul Hunedoara precum și modificarea elementelor de identificare a unor imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Hunedoara

HCL 87 / 2018

privind aprobarea dării în administrare a imobilului Sală de Sport cu 150 locuri, situat pe strada Pictor Ștefan Luchian nr. 1, către Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu" din municipiul Hunedoara

HCL 86 / 2018

privind aprobarea dării în administrare a imobilului Sală de Sport, situat pe strada Victoriei nr. 12, înscris în CF nr.69628, nr. cadastral 69628-C1, către Colegiul Național „Iancu de Hunedoara" din municipiul Hunedoara

HCL 85 / 2018

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna ianuarie 2018

HCL 84 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 83 / 2018

privind aprobarea plății cotizației Municipiului Hunedoara pe anul 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân"

HCL 82 / 2018

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara la organizarea evenimentului ,,Raliul Frumuseții-Cupa 8 Martie''care se va desfășura în data de 8 martie 2018

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14199995

Vizite ziua 23.05.2018 : 520