primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Informatii Publice

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 115 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul nr.278/19/08.04.2015, având ca obiect închirierea spaţiului în suprafaţă de 1 mp, proprietatea municipiului Hunedoara, aflat în incinta Primăriei municipiului Hunedoara, corp 1, str. Libertăţii, nr.17, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde şi reci

HCL 114 / 2017

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.148/23.06.2015 încheiat între Municipiul Hunedoara și Gactidu Loredana Ramona și a contractului de închiriere nr.195/05.08.2015 încheiat între Municipiul Hunedoara și Aleman Anica

HCL 113 / 2017

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr. 6/29.07.2008 și nr. 104/04.04.2008, prelungite prin acte adiționale ulterioare

HCL 112 / 2017

privind repartizarea locuinţei convenabile situate în municipiul Hunedoara

HCL 111 / 2017

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din municipiul Hunedoara, Str. Luncii, nr.2, blocul 7 şi Aleea Cîmpului, nr.4, blocul 6

HCL 110 / 2017

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, Str. Ştrandului , nr.2, bl. H, sc. B, et. 1, ap.7

HCL 109 / 2017

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Lucrări de intervenție la obiectivul de investiție Complex Piața Obor din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 108 / 2017

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie COMPLEX PIAȚA OBOR din municipiului Hunedoara

HCL 107 / 2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara, precum şi acordarea unui mandat împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara

HCL 106 / 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.221/2016 privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor legale în vigoare

HCL 105 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 222/2016 privind reorganizarea Comitetului de înfrăţire şi a comisiilor pentru oraşele înfrăţite

HCL 104 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 300/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor de învățământ preşcolar aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara

HCL 103 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 217/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

HCL 102 / 2017

privind validarea unor mandate de consilieri în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara

HCL 101 / 2017

prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Budae Radu Ion înainte de expirarea duratei normale a acestuia și se declară locul vacant

HCL 100 / 2017

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție "Realizare creșă nouă în municipiul Hunedoara"

HCL 99 / 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara, Corp B, strada Prutului nr. 9 , municipiul Hunedoara"

HCL 98 / 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, strada Câmpului nr. 2 din municipiul Hunedoara"

HCL 97 / 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui Hunedoara , strada Cerbului nr. 3 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara "

HCL 96 / 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare Corp I, strada Cerbului nr. 2 - Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Hunedoara, structură a Colegiului Economic Emanuil Gojdu Hunedoara"

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 10766441

Vizite ziua 24.05.2017 : 4666