Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 216 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 215 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 214 / 2018

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Hunedoara și Instituția Prefectului - județul Hunedoara

HCL 213 / 2018

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 2297 mp, înscris în C.F. nr. 70024 Hunedoara, nr. cadastral 70024, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara, situat în incinta Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor" („SSA") din municipiul Hunedoara

HCL 212 / 2018

privind stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

HCL 211 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 210 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. HUNEDOARA

HCL 209 / 2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ECO SID S.R.L Hunedoara, precum şi acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 208 / 2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Parc Industrial S.R.L. HUNEDOARA

HCL 207 / 2018

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.38/27.02.2018 încheiat între Municipiul Hunedoara și _____

HCL 206 / 2018

privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor precum și a situațiilor financiare ale unității administrativ - teritoriale Municipiul Hunedoara pe anul 2017

HCL 205 / 2018

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 27,15 mp, biroul nr. 8, etaj 1, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor" („SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea folosirii acestuia ca punct de lucru și birou consultanță informatică de afaceri

HCL 204 / 2018

privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 53,35 mp, biroul nr. 11, etaj 1, situat în incinta clădirii Sitului Industrial „Structură de Sprijinire a Afacerilor" („SSA") din Municipiul Hunedoara, în vederea folosirii acestuia ca punct de lucru, birou consultanță, servicii online/IT

HCL 203 / 2018

privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a planului urbanistic de detaliu „LĂCAŞ DE CULT - BISERICĂ GRECO-CATOLICĂ" în str. Mureşului f.n., municipiul Hunedoara

HCL 202 / 2018

privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiul Hunedoara şi Centrul Național de Cultură a Romilor „Romano Kher", în vederea organizării evenimentului „Târgul Meșteșugarilor Romi"

HCL 201 / 2018

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația „HdTunedClub" la organizarea evenimentului „HDR Tuning Show", care se va desfășura la Hunedoara în perioada 15-17 iunie 2018

HCL 200 / 2018

privind prelungirea mandatului de administrator la societatea SALUBPREST HUNEDOARA SRL

HCL 199 / 2018

privind propunerea de trecere a unui teren aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualei deţinătoare a construcţiilor

HCL 198 / 2018

privind repartizarea unei locuințe de necesitate situată în municipiul Hunedoara

HCL 197 / 2018

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, strada Trandafirilor, nr. 3, bl. 15, sc. B, et. P, ap. 23

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14953569

Vizite ziua 19.08.2018 : 1361