primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 16 / 2018

privind abrogarea art. 2 din Hotărârii Consiliului Local nr. 492/2017 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială "Părintele Arsenie Boca" Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere

HCL 15 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 108 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara, situat pe str. C-tin Brâncuși, nr. 15, cu destinația de curte

HCL 14 / 2018

privind aprobarea listei de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, rămase vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, situate în municipiul Hunedoara, str. Câmpului, nr.4, bl.6

HCL 13 / 2018

privind aprobarea actului adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr. 2844/2005, având ca obiect exploatarea terenului, în suprafață de 6570 mp, înscris în CF nr. 5546, nr. cadastral topo 2539/97/a, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Hunedoara şi Magnum Arhitectura S.R.L.

HCL 12 / 2018

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2016 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Hunedoara, precum și organizarea acestei comisii

HCL 11 / 2018

pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţia Locală a municipiului Hunedoara

HCL 10 / 2018

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul IV 2017

HCL 9 / 2018

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2017

HCL 8 / 2018

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal
„Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara

HCL 7 / 2018

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna decembrie 2017

HCL 6 / 2018

privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Hunedoara, doamnei Mihaela MIROIU

HCL 5 / 2018

privind aprobarea sumei de până la 40 000 lei din bugetul local pentru organizarea taberei internaţionale de schi în perioada 12.02.2018 - 18.02.2018

HCL 4 / 2018

privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean

HCL 3 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 2 / 2018

privind aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

HCL 1 / 2018

privind utilizarea excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2017

HCL 521 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr. 35105/19.05.2015

HCL 520 / 2017

privind modificarea salariilor pentru personalul de conducere si execuție din cadrul societății SALUBPREST HUNEDOARA SRL

HCL 518 / 2017

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 438/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

HCL 515 / 2017

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi terenurile, aflate în domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13576148

Vizite ziua 20.03.2018 : 5947