primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 199 / 2017

privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, şi a planului urbanistic de detaliu „LĂCAŞ DE CULT - BISERICĂ GRECO-CATOLICĂ" în str. Mureşului f.n., municipiul Hunedoara

HCL 198 / 2017

privind modificarea programului de funcționare a iluminatului public în municipiul Hunedoara

HCL 197 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 212/2016 privind alegerea comisiei de validare

HCL 196 / 2017

prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Olar Cătălin Florin înainte de expirarea duratei normale a acestuia și se declară locul vacant

HCL 195 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația „Ordinul Arcașilor Hunedoarei", la organizarea evenimentului „Cupa Ioan Corvin", care se va desfășura la Hunedoara în perioada 27-28 mai 2017

HCL 194 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 193 / 2017

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 192 / 2017

privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687, Sântuhalm - Hunedoara - Călan (km 13+050- km 22+791)", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - "Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională", Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

HCL 191 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 30/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687, Sântuhalm - Hunedoara - Călan (km 13+050 - km 22+791)" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 -"Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională", Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

HCL 190 / 2017

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acţionarilor la Societatea Apa Prod S.A.

HCL 189 / 2017

privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

HCL 188 / 2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a S.C. PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L., precum şi acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 187 / 2017

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 47/2017 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu comercial în suprafață de 57,04 mp, cu destinația linie de alimentație publică, a barului în suprafață de 13,18 mp, aferent spațiului comercial cu destinația bar, a barului din bazin în suprafață de 38,48 mp, cu destinația bar, precum și a terenului în suprafață de 218,48 mp cu destinația de terasă , proprietate publică a municipiului Hunedoara, situate în complexul „Michael Klein" - Ștrandul Corvina Hunedoara

HCL 186 / 2017

privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Asociația „HdTunedClub" la organizarea evenimentului „HDR Tuning Show", care se va desfășura la Hunedoara în perioada 20-21 mai 2017

HCL 185 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2017 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară"Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor" județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare

HCL 184 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Hunedoara nr.69/36.470/25.05.2015, încheiat cu Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 183 / 2017

privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" Hunedoara

HCL 182 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 181 / 2017

privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna martie 2017

HCL 180 / 2017

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public la nivelul municipiului Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11480200

Vizite ziua 19.08.2017 : 7154