Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 181 / 2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare b-dul Mihai Viteazu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara", cu modificările și completările ulterioare

HCL 180 / 2018

privind aprobarea proiectului "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA " si a cheltuielilor legate de proiect

HCL 179 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA"

HCL 178 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 177 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2018

HCL 176 / 2018

privind constatarea apartenenței la domeniul public al municipiului Hunedoara a unor imobile din municipiul Hunedoara precum și modificarea elementelor de identificare a unor imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Hunedoara

HCL 175 / 2018

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 ale Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 174 / 2018

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a salariilor pentru personalul de conducere și execuție al Societății Salubprest Hunedoara S.R.L.

HCL 173 / 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 172 / 2018

privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA" și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 171 / 2018

privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA"

HCL 170 / 2018

pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 294/2016 privind aprobarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare pentru sistematizarea circulaţiei în municipiul Hunedoara, precum și a Regulamentului de funcţionare a comisiei, cu modificările ulterioare

HCL 169 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren , în suprafaţă de 10 mp, proprietatea municipiului Hunedoara, situat în Curtea exterioară a Castelului Corvinilor, cu destinaţia amplasare cafenea mobilă

HCL 168 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 144 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, situat pe str. Perintei, nr. 29, cu destinația de curte

HCL 167 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50 mp, aparţinând Municipiului Hunedoara, situat pe str. Theodor Aman, nr. 1, cu destinația grădină

HCL 166 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1150 mp, înscris în CF nr. 68289 Hunedoara, nr. cad. 68289, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, situat pe str. Urcușului, cu destinația grădină

HCL 165 / 2018

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui număr de cinci căsuţe de lemn, proprietatea municipiului Hunedoara, amplasate în Curtea exterioară a Castelului Corvinilor, cu destinaţia comerţ şi alimentaţie publică

HCL 164 / 2018

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 80.000.000 lei

HCL 163 / 2018

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2018

HCL 162 / 2018

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L. și acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L.

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14199996

Vizite ziua 23.05.2018 : 521