Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 373 / 2017

pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 369/2017 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale nr. 67561/22.09.2017 al Comisiei de selecție desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 333/2017, convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L. și acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA" S.R.L.

HCL 372 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 371 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 370 / 2017

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.10.2017 - 30.11.2017

HCL 369 / 2017

privind aprobarea Raportului pentru numirile finale nr.67561/22.09.2017 al Comisiei de selecție desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 333/2017, convocarea Adunării Generale a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L. și acordarea unui mandat special împuternicitului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 368 / 2017

privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie Branșamente apă în zona Valea Banilor, Pestișu Mare , localitate aparținătoare municipiului Hunedoara

HCL 367 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Reabilitare Piața Libertății, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

HCL 366 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

HCL 365 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada 1 Decembrie 1918, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

HCL 364 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 488/2015 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare Piața Libertății, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

HCL 363 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486/2015 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

HCL 362 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare strada 1 Decembrie 1918, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

HCL 361 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.308/169/2016, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 2585 mp aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara și în administrarea S.C. Parc Industrial S.R.L. Hunedoara

HCL 360 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

HCL 359 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 446/2015 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  Reabilitare strada Turnătorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

HCL 358 / 2017

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii  Extinderea sistemului de iluminat public în Peștișu Mare pe DJ 687, până la limita administrativ teritorială cu Municipiul Deva, Municipiul Hunedoara.

HCL 357 / 2017

privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 75 mp, proprietate privată a municipiului Hunedoara, situat în Hunedoara B-dul. Dacia, nr. 14B, înscris în CF Hunedoara nr.61255, nr. topo 2170/215/A, aferent spațiului comercial, către Scurtu Raul Florin și Scurtu Anca-Elena, actualii proprietari ai spaţiului comercial cumpărat de la S.C. Sara Abcom SRL Hunedoara

HCL 356 / 2017

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere și cu funcții de execuție din cadrul Spitalului Municipal Dr. Al. Simionescu Hunedoara

HCL 355 / 2017

privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, şi a planului urbanistic de detaliu - Strămutare biserică cu hramul „Sf. Cuv. Paraschiva" din satul Baştea, com. Lăpugiu de Jos şi realizare împrejmuire, în localitatea Hunedoara, strada Mureşului f.n., judeţul Hunedoara

HCL 354 / 2017

privind reorganizarea Muzeului Castelul Corvinilor Hunedoara, desființarea Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara și încorporarea acestuia în cadrul Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara - instituție cu personalitate juridică

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12012825

Vizite ziua 17.10.2017 : 4641