Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Servicii publice

Instituții subordonate

Info util

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 274 / 2017

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2017 privind modificarea tarifelor practicate de către Societatea Salubprest Hunedoara SRL pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara nr. 69/36470/25.05.2015

HCL 273 / 2017

pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 294/2016 privind aprobarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare pentru sistematizarea circulaţiei în municipiul Hunedoara, precum și a Regulamentului de funcţionare a comisiei

HCL 272 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul II 2017

HCL 271 / 2017

pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2017

HCL 270 / 2017

privind aprobarea listelor de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, situate în municipiul Hunedoara, str. Câmpului, nr.4, bl.6 şi str. Luncii, nr.2, bl.7

HCL 269 / 2017

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.244/2017 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, a stabilirii ordinii și a modului de soluționare a cererilor

HCL 268 / 2017

privind vânzarea locuinţei convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, str.Trandafirilor, nr.17, bl. 24, sc. A, etj.7 ap.44

HCL 267 / 2017

privind alocarea sumei de 25.000 lei, din bugetul local al municipiului Hunedoara ca sprijin financiar pentru Parohia ortodoxă Sfânta Treime Hunedoara VI, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, municipiului Hunedoara

HCL 266 / 2017

privind propunerea de trecere a unui teren, aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualului deţinător al construcţiei

HCL 265 / 2017

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara a terenului în suprafață de 563 mp situat în municipiul Hunedoara, bulevardul Dacia nr.14, înscris în CF nr.68702, nr. cadastral 68702

HCL 263 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/2014 privind acordarea facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara

HCL 262 / 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 221/2016 privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor legale în vigoare, cu modificările ulterioare

HCL 261 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.300/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor de învățământ preşcolar aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, cu modificările ulterioare

HCL 260 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 222/2016 privind reorganizarea Comitetului de înfrăţire şi a comisiilor pentru oraşele înfrăţite, cu modificările ulterioare

HCL 259 / 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 217/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

HCL 258 / 2017

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, a domnului Filiche Ionel - Marius

HCL 257 / 2017

prin care se ia act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Orășanu Ion înainte de expirarea duratei normale a acestuia și se declară locul vacant

HCL 287 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Social Pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara, din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara

HCL 286 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Unității de Asistență Medico Socială „Părintele Arsenie Boca" din subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara

HCL 285 / 2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 11480213

Vizite ziua 19.08.2017 : 7167