Hotărârile Consiliului Local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Hotărârile Consiliului Local

HCL 461 / 2017

privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.12.2017 - 31.01.2018

HCL 460 / 2017

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.78/2017 pentru aprobarea dotării cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru obiectivul de investiţie "Dotări Laborator Tehnologic - Tehnica Servirii la Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, strada Alexandru Vlahuță nr.1 bis, municipiul Hunedoara"

HCL 459 / 2017

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amplasare Statuie Michael Klein, zona Complex Sportiv, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 458 / 2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Infrastructură comunicații și control acces zona pietonală pe b-dul Corvin din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 457 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Amenajare intersecție tip girație între b-dul Traian și str. Bucegi din municipiul Hunedoara", județul Hunedoara

HCL 456 / 2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii " Realizare acces rutier din Bulevardul Traian la DAR Draxelmaier Automotive SRL din municipiul Hunedoara"

HCL 455 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Bulevardul Mihai Viteazul, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 454 / 2017

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara"

HCL 453 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2017

HCL 452 / 2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA PREST HUNEDOARA

HCL 451 / 2017

privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Hunedoara, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 73/1999, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 450 / 2017

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect bunurile aflate în domeniul public al municipiului Hunedoara și date în administrarea Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din municipiul Hunedoara

HCL 449 / 2017

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 51/23.03.2016 încheiat între Municipiul Hunedoara şi PFA Pascu Diana Maria

HCL 448 / 2017

privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 447 / 2017

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

HCL 446 / 2017

privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 1203/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Hunedoara, intersecţia B-dul Dacia cu str. 22 Decembrie, pentru amplasarea unui chioşc de îngheţată

HCL 445 / 2017

privind închirierea unui spaţiu cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Hunedoara, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara, str. C. Brâncuşi, bl. X2, camera 46, în suprafaţă de 36 mp, în favoarea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților -ALDE, Organizaţia Locală Hunedoara

HCL 444 / 2017

privind închirierea unui spaţiu cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Hunedoara, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara, str. C. Brâncuşi, bl. X2, camera 53, în suprafaţă de 36mp, în favoarea Partidului Uniunea pentru Hunedoara, Organizaţia Locală Hunedoara

HCL 443 / 2017

privind convocarea Adunării Generale a Asociaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea ECO SID S.R.L. Hunedoara

HCL 442 / 2017

privind propunerea de trecere a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualilor deţinători ai construcţiilor

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 12583421

Vizite ziua 15.12.2017 : 15968