Transport public local

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

Transport public local

Exportă PDF - Transport public local Tipăreşte pagina - Transport public local Trimite unui prieten - Transport public local

LEGITIMATII DE CALATORIE

 

Legitimaţia de călătorie se obţine în baza următoarelor:

-copie după actul de identitate (BI sau CI) ;
-copie după actul doveditor care atestă calitatea de beneficiar al facilităţii respective (cupon pensie, adeverinta de venit) ;
-o poză color 2/3 cm actuală a persoanei care solicita emiterea legitimaţiei de călătorie ;
-cerere eliberare legitimație de călătorie ;
-declarație pe proprie răspundere că nu realizează alte venituri.

Documentele pentru eliberarea legitimației vor fi depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

Tipuri de facilităţi acordate la transportul public local de persoane prin curse regulate şi categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.

Art.3 Acordarea a 30 de călătorii gratuite/lună cu posibilitatea suplimentării numărului de călătorii, având în vedere că persoanele beneficiare au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pentru următoarele categorii de persoane:
a) - veteranii de război şi văduvele de război, în baza legitimaţiei de veteran conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările ulterioare;
b) - persoanele persecutate din motive politice, prevăzute la art.1 din Decretul - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;
c) - persoanele aflate în situaţiile prevăzute de art. 5, lit. k din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 (1) Acordarea a 20 de călătorii gratuite/lună pentru următoarele categorii de persoane:
a) - pensionarii cu venituri mai mici de 1500 lei/lună, inclusiv;
b) - persoanele fără venituri în vârstă de peste 55 ani, cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
c) - văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
d) - persoanele care deţin titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara".
(2) Acordarea a 16 călătorii gratuite/lună pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1501 - 1700 lei/lună.
(3) Pentru categoriile de persoane mai sus menţionate se vor distribui lunar, abonamente de călătorie cu numărul de călătorii aferente fiecărei categorii în parte, în baza legitimaţiilor de călătorie valabile care atestă acest drept sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare, conform prevederilor prezentului Regulament. Abonamentele lunare se vor distribui prin grija operatorului de transport autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Hunedoara.

Art.5 (1) Acordarea a 40 de călătorii gratuite/lună pentru persoanele prevăzute la art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea suplimentării numărului de călătorii:
a) - persoanele cu handicap grav şi accentuat;
b) - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
c) - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
d) - însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, în baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
e) - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
f) - asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat.
(2) Categoriile de persoane menţionate mai sus, vor beneficia de abonament lunar pe toate liniile, cu un număr de 40 de călătorii gratuite, pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi Comisia pentru Protecţia Copilului a Judeţului Hunedoara. Abonamentele lunare se vor distribui prin grija operatorului de transport autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Hunedoara.

 

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14234274

Vizite ziua 28.05.2018 : 3249