primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECTUL DE HOTARARE 6 / 2008

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 5 / 2008

privind ajustarea  tarifelor la transportul public local  de  persoane în  municipiul Hunedoara efectuat cu mijloacele de transport aparþinând  SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 4 / 2008

privind aprobarea modificãrii preþurilor  pentru serviciile publice de alimentare cu apã potabilã furnizate/prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva pe raza  administrativ - teritorialã a municipiului  Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 3 / 2008

privind stabilirea ºi sancþionarea unor contravenþii pe raza administrativ teritorialã a municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 2 / 2008

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenþilor economici pe raza municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 1 / 2008

la proiectul de hotãrâre pentru  modificarea ºi completarea   Hotãrârii Consiliului Local nr.194/2007 privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 19 / 2007

privind aprobarea asocierii Municipiului  Hunedoara, cu Judeþul Hunedoara, precum ºi cu unele unitãþi administrativ – teritoriale din judeþul Hunedoara, în vederea constituirii ASOCIATIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ AQUA PREST HUNEDOARA

PROIECTUL DE HOTARIRE 18 / 2007

privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi ºi în regim de închiriere

PROIECTUL DE HOTARARE 17 / 2007

privind stabilirea de taxe, pe anul 2008, pentru serviciile prestate la Casa Cãsãtoriilor

PROIECTUL DE HOTARARE 16 / 2007

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor  locale pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 15 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieþele, târgurile ºi oboarele din municipiul Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 14 / 2007

privind stabilirea taxelor, preþurilor de vânzare a unor publicaþii ºtiinþifice precum ºi preþul materialelor publicitare  la Muzeul Castelul Corvinilor in anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 13 / 2007

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 12 / 2007

privind instituirea unei taxe pentru utilizarea panoului de afiºaj al Primãriei Municipiului Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 11 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 10 / 2007

privind stabilirea unor taxe ºi tarife aplicate de cãtre  Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 9 / 2007

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2008

PROIECTUL DE HOTARARE 8 / 2007

privind scutirea de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe terenul aferent clãdirii, situate la adresa de domiciliu, pe o perioadã de un an, pentru persoanele care au realizat 15 donãri de sânge consecutive în ultimele 60 de luni

PROIECTUL DE HOTARARE 7 / 2007

privind stabilirea criteriilor de prioritate  ºi a metodologiei de acordare a porþiilor de hranã prin  Cantina de Ajutor Social Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 6 / 2007

privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

Servicii online

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 13256008

Vizite ziua 19.02.2018 : 2164