primariahd.ro | Siteul oficial al primariei Hunedoara

Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Proiecte de hotărâri

In conformitate cu prevederile L 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică :

 

- in termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de hotărâre;

 

- informaţii suplimentare pot fi solicitate intre orele 8.00 - 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.)

 

- cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi gratuit copii după acest proiect de hotărâre, care pot fi studiat şi pe site-ul Primăriei Hunedoara.

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 6 / 2009

pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 66/2008 privind stabilirea ºi sancþionarea unor contravenþii pe raza administrativ teritorialã a municipiului Hunedoara

PROIECT DE HOTARARE NR. 4 / 2009

privind aprobarea modalitãþii de acordare a gratuitãþii transportului urban cu mijloacele de transport în comun ºi a cuantumului acestuia, pentru persoanele prevãzute la art.23 din Legea nr.448/2006 , republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

PROIECT DE HOTARARE NR. 3 / 2009

pentru  modificarea ºi completarea   Hotãrârii Consiliului Local nr.194/2007 privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

PROIECT DE HOTARIRE 2 / 2009

pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare apersoanelor care ocupã în mod abuziv locuinþele din fondul locativ de stat

PROIECT DE HOTARARE 1 / 2009

privind ajustarea preþurilor ºi tarifelor practicate de S.C. Salub S.A. Ploieºti – Punct de lucru Hunedoara, pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare

PROIECTUL DE HOTARARE 14 / 2008

privind stabilirea tarifelor în vederea închirierii unor spaþii din cadrul Casei de Culturã a municipiului Hunedoara, pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 13 / 2008

privind stabilirea taxelor, preþurilor de vânzare a unor publicaþii ºtiinþifice precum ºi preþul materialelor publicitare la Muzeul Castelul Corvinilor în anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 12 / 2008

privind stabilirea tarifelor pentru atribuirea locurilor de înhumare din cimitirul "Valea Seacã" aflat în administrarea Consiliul local al municipiului Hunedoara ºi a taxei de folosire a capelei, pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 11 / 2008

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor de închiriere pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieþele, târgurile ºi oboarele

PROIECTUL DE HOTARARE 10 / 2008

privind stabilirea unor taxe ºi tarife aplicate de cãtre Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 9 / 2008

privind stabilirea de taxe, pe anul 2009, pentru serviciile prestate la “Casa Cãsãtoriilor”

PROIECTUL DE HOTARARE 8 / 2008

privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 7 / 2008

privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 6 / 2008

privind stabilirea taxelor ºi tarifelor, pentru utilizarea spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþã ºi pentru folosirea terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local ºi a altor instituþii publice, pe anul 2009

PROIECTUL DE HOTARARE 5 / 2008

privind ajustarea  tarifelor la transportul public local  de  persoane în  municipiul Hunedoara efectuat cu mijloacele de transport aparþinând  SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 4 / 2008

privind aprobarea modificãrii preþurilor  pentru serviciile publice de alimentare cu apã potabilã furnizate/prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva pe raza  administrativ - teritorialã a municipiului  Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 3 / 2008

privind stabilirea ºi sancþionarea unor contravenþii pe raza administrativ teritorialã a municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 2 / 2008

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenþilor economici pe raza municipiului Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 1 / 2008

la proiectul de hotãrâre pentru  modificarea ºi completarea   Hotãrârii Consiliului Local nr.194/2007 privind acordarea facilitãþilor la transportul public de cãlãtori în municipiul Hunedoara

PROIECTUL DE HOTARARE 19 / 2007

privind aprobarea asocierii Municipiului  Hunedoara, cu Judeþul Hunedoara, precum ºi cu unele unitãþi administrativ – teritoriale din judeþul Hunedoara, în vederea constituirii ASOCIATIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ AQUA PREST HUNEDOARA

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 14392676

Vizite ziua 19.06.2018 : 308