Conform prevederilor art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

În cazul în care soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați, ofițerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu comun al soților poate constata dizolvarea căsătoriei prin consimțământul soților, eliberând un certificat de divorț, conform legii.

În cazul în care soții se adresează ofițerului de stare civilă, procedura se desfășoară după cum urmează:

  • Cererea de divorț (tip) pe cale administrativă se realizează în scris, aceasta fiind depusă și semnată de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă de la Primăria care păstrează certificatul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultimul domiciliu comun al soților . În cererea de divorț, soții declară pe propria răspundere că:
  1. Sunt de acord cu dizolvarea căsătoriei;
  2. Nu au copii minori născuți în afara căsătoriei sau adoptați;
  3. Niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;
  4. Nu au solicitat altor autorități să dizolve căsătoria;
  5. Adresa ultimei locuințe comune;
  6. Numele care trebuie purtat după dizolvarea căsătoriei;