1. DEPARTAMENTUL DE PRIVATIZARE:

Documente și taxe necesare pentru:

 1. AUTORIZAȚII PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN BAZA OUG nr. 44/2008, pentru persoane fizice, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

Documentele sunt depuse, începând cu 25.04.2008, la Oficiul Registrului Comerțului din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin și constau în:

 • carte de identitate
 • dovada spațiului (contractul de locuință)
 • act de deținere legală a spațiului (dacă activitatea se va desfășura într-un spațiu)
 • certificat de studii – ultima școală absolvită
 • document de calificare profesională
 • aprobarea medicului de familie că persoana este aptă pentru a presta activitatea respectivă
 • tabel cu acordul vecinilor vizați de Asociația Proprietarilor (acolo unde este cazul)
 • suma de aprox. 250 Ron

Formularele standard vor fi completate la ORC la depunerea documentelor.

Dacă activitatea se va desfășura într-un spațiu după înregistrarea autorizației la ORC și obținerea documentelor, agentul economic va meargă la camera 8 a Primăriei pentru a obține autorizația de funcționare.

 1. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE pentru activitățile care se desfășoară în spații și viza anuală a acestora, emisă în baza Legii nr. 650/2002, pentru aprobarea OG nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, din HG nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000 și respectiv HCL nr. 34/2008.

Toate activitățile care se desfășoară în spații sunt autorizate: comerț, alimentație publică, servicii, producție, cu excepția sediilor sociale dacă nu sunt utilizate ca sedii.

Dosarul va include următoarele documente prezentate în copie:

 • cerere standard, primită de la Primărie *
 • raport de evaluare completat de personalul biroului după depunerea documentelor (numai după autorizare)
 • certificat de înregistrare a societății la Oficiul Registrului Comerțului
 • certificat constatator pentru sediul social
 • certificat constatator pentru punctul de lucru care urmează să fie autorizat *
 • dovada deținerii legale a spațiului din care să rezulte destinația acestuia (extras CF sau autorizație de construire, proces verbal de recepție a lucrării, schimbare de destinație) *
 • certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare pentru persoanele autorizate în baza OUG nr. 44/2008, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, emise de ORC
 • autorizație sanitară, salubrizare veterinară, PSI, protecția muncii, mediu (dacă este cazul, în funcție de specificul activității) *
 • alte acorduri și aprobări ale organelor specializate prevăzute de lege pentru activități stabilite expres *
 • contract cu firma de salubrizare SALUB SA sau, după caz, dovada că nu există datorii *
 • dovada din partea Asociației de Proprietari a spațiului că nu există datorii *
 • dovada plății impozitelor și taxelor locale pe 6 și 12 luni, pentru companii și respectiv 3 și 12 luni pentru persoanele fizice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale (de la Primărie) *
 • taxa de autorizare se plătește odată cu depunerea dosarului și se stabilește în funcție de activitate, prin HCL pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale. *
 • dosar cu șină*
 • timbru *
 • autorizație originală (doar viză) *

Pentru aprobarea autorizațiilor, vor fi prezentate numai documentele marcate *

Toate formularele standard pot fi găsite în HCL nr.

 1. APROBAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE

– Certificatul pentru punctul de lucru (dacă au existat modificări de la autorizare);

– Autorizație emisă în baza OUG nr. 44/2008, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, emise de ORC;

– Dovada plății tuturor impozitelor și taxelor locale, redevențe către Consiliul Local Hunedoara;

– Declarație pe propria răspundere în raport cu obligația de a obține aprobări și autorizații speciale (dacă au existat modificări de la autorizare);

– Dovada plății utilităților către asociațiile de proprietari din care fac parte și respectiv de la societățile comerciale care furnizează servicii de salubrizare și publicitate, cu care Primăria Hunedoara are contracte (dacă este cazul);

– Taxa de autorizare conform HCL privind impozitele și taxele locale – se stabilește anual.

 1. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE pentru TERASE sezoniere:
 • cererea standard se primește de la Primăria HCL nr. 34/2008
 • certificat de înregistrare a companiei la ORC
 • certificat de cost pentru sediul social
 • certificat constatator pentru punctul de lucru cu codul de activitate – alimentație publică
 • contract de închiriere cu destinația de terasă de alimentație publică
 • autorizație sanitară veterinară – siguranța alimentelor
 • dovada plății impozitelor și taxelor locale la Primărie pe 6 și 12 luni
 • dovada plății utilităților către asociațiile de proprietari
 • timbru
 • autorizație din anul precedent (dacă există)
 • taxa de autorizare conform HCL privind impozitele și taxele locale – se stabilește anual
 1. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU AGENȚII DE TURISM

 – Certificat de înregistrare La Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile legale pentru acest tip de activitate;

– Autorizație emisă în baza OUG nr. 44/2008 pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, emise de ORC;

– Dovada spațiului în care urmează să se desfășoare activitatea (contract de închiriere, extras CF actualizat etc.);

– Dovada plății tuturor impozitelor și taxelor, redevențe către Consiliul Local Hunedoara;

– Dovada plății utilităților către asociațiile de proprietari din care fac parte și către companiile comerciale care furnizează servicii de salubrizare și publicitate cu care Primăria Hunedoara are contracte (dacă este cazul);