• La depunerea cererii sunt necesare următoarele documente:
 1. Certificatele de naștere și de căsătorie ale soților, în original și copie;
 2. Documentele cu care fac dovada identității, în original și copie;
 3. Declarație în fața notarului public – numai în situația în care ultimul domiciliu comun este altul decât cel înregistrat în actele de identitate ale ambilor soți;
 • Ofițerul de stare civilă înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților o perioadă de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia;
 • La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă verifică dacă soții insistă asupra divorțului și dacă, în acest sens, dacă consimțământul lor este expres și liber exprimat, solicită o declarație (tip) de la soți. Dacă cel puțin unul dintre soți renunță la divorț, va fi completată o declarație (tip) în acest sens;
 • În cazul în care soții nu apar împreună pentru depunerea declarațiilor de mai sus, se poate acorda o perioadă de până la 30 de zile calendaristice la cererea motivată a unuia dintre soți (cererea trebuie să fie însoțită de documentele care atestă temeiul acestor motive). Dacă soții nu apar împreună nici după acest termen, se depune dosarul de divorț. Dosarul de divorț este, de asemenea, clasificat în următoarele situații:
 1. Dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului niciunul dintre soți nu apare în fața ofițerului de stare civilă;
 2. Dacă ambii soți sau doar unul renunță la divorț;
 3. Dacă înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;
 4. Dacă înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a murit, căsătoria se încheie prin moartea uneia dintre părți;
 • Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul părților și eliberează certificatul de divorț în termen de maximum 15 zile calendaristice (de la finalizarea procedurii de divorț pe cale administrativă). Fiecărui fost soț i se eliberează un exemplar al certificatului de divorț. În cazul pierderii certificatului de divorț, poate fi emis un duplicat pe baza cererii către unitatea emitentă.