PROGRAMUL DE AUDIENȚE

Domnul Primar – VIOREL ARION – miercuri 8.00

Domnul Viceprimar – DAN BOBOUȚANU – joi 8.00

Domnul Administrator Public – MIHAI LEU – Marți 10.00

Domnul Secretar – AUREL RAȚĂ-BUGNARIU – vineri 9.00

Înregistrările în vederea obținerii unei audiențe se fac:

În timpul Programului de lucru: de luni până vineri de la 7.30 la 14.00 la Primăria Hunedoara din B-dul. Libertății (fostul sediu al BRD) la Audiențe, Informații Publice, Departamentul Transparența în Decizii.

Audiența se acordă la cererea expresă a persoanei interesate, realizată în scris prin completarea unui formular standard care va fi înregistrat la Audiențe, Informații Publice, Departamentul Transparența în Deciziisau telefonic.

Telefon: 0254/711955;

TelVerde: 0800 800 334;

0254/716322 int. 225

Documente necesare pentru înregistrare:

– Carte de identitate / buletin

– Documente care dovedesc obiectul audienței

– Documente care dovedesc pașii parcurși anterior

Toate cererile de aprobare a audienței se înaintează de obicei în săptămâna anterioară și / sau în cursul celei în care se intenționează acordarea audienței.

Înscrierea în audiență se va face în funcție de problema ridicată.

Petiționarii care nu specifică în mod clar motivul audienței și completează formularul pe motiv de probleme personale vor fi înregistrați pentru audiență la Administratorul Public.

Audiențele încep de la orele specificate mai sus și durează până la ultimul cetățean înregistrat, durata acestora depinzând de numărul persoanelor înregistrate.